Podignute optužnice protiv najvećih poreznih dužnika

Podignute optužnice protiv najvećih poreznih dužnika

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1941.), te 46-godišnjaka iz Zagreba zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave te kaznenog djela utaje poreza ili carine

Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo podignulo je optužnice protiv dvije osobe s liste najvećih poreznih dužnika u Hrvatskoj, Joze Primorca i Alena Bubala.

Podignuta je optužnica protiv hrvatskog državljanina (1941.), Joze Primorca, zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, krivotvorenja službene ili poslovne isprave te kaznenog djela utaje poreza ili carine.

Okrivljenika se tereti da je od 1. siječnja 2004. do neutvrđenog dana i mjeseca tijekom 2008. godine u Zagrebu; kao predsjednik upravnog vijeća jedne humanitarne zaklade sa sjedištem u Švicarskoj te ujedno ovlašten i za raspolaganje novčanim sredstvima po nerezidentnim računima zaklade otvorenima u jednoj banci (devizni i kunski račun) s navedenih računa zaklade u više navrata podizao gotovinske novčane iznose.

Tereti ga se da je na taj način s računa zaklade podigao ukupni iznos od 14,068.266,31 kuna kojim se nepripadno okoristio.

Kako bi prikrio navedeno, okrivljenika se tereti da je tijekom listopada 2010. godine prilikom inspekcijskog nadzora djelatnicima Ministarstva financija predao ukupno 215 računa na kojima je naznačeno da su ih izdala trgovačka društva s područja Bosne i Hercegovine, a u kojima je naznačeno da su ta društva za zakladu obavljala različite radove i usluge te da ih je zaklada i platila (ukupno 5,699.075,38 kuna). Okrivljenik je znao da između zaklade i navedenih trgovačkih društava nije bilo nikakvog poslovnog odnosa temeljem kojeg bi postojala obveza zaklade za navedena plaćanja. Slijedom navedenog, okrivljenik se okoristio za iznos od 14,068.266,31 kuna na štetu zaklade.

Okrivljeniku se stavlja na teret i da je od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2007. u Zagrebu; kao upravitelj jedne humanitarne zaklade sa sjedištem u Zagrebu; u nakani pribavljanja nepripadne materijalne dobiti za zakladu, prikratom i neprijavljivanjem novčanih sredstava koja pripadaju državnom proračunu, s osnova poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, uskratio državni proračun obavljajući putem navedene zaklade gospodarsku djelatnost prodajom novosagrađenih stanova na tržištu fizičkim osobama.

Suprotno zakonskim obvezama o računovodstvu neprofitnih organizacija, okrivljenika se tereti da nije vodio računovodstvo te nije zatražio od Porezne uprave da utvrdi kako je zaklada obveznik poreza na dobit za navedenu djelatnost. Ujedno, okrivljenika se tereti da nije vodio knjigovodstvo kao obveznik poreza na dobit niti je podnio poreznu prijavu poreza na dobit zaklade za 2006. i 2007. godinu čime je prikratio državni proračun, s osnove poreza na dobit, za iznos od 248.041,59 kuna.

Šteta 7 milijuna kuna

Podignuta je i optužnica protiv 46-godišnjaka iz Zagreba, poduzetnika Alena Bubala, za zloupotrebu ovlasti u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje službene isprave te zloupotrebu položaja i ovlasti. Tereti ga se za ukupnu štetu od oko 7 milijuna kuna.

Kako bi prikrio veći dio te porezne obveze, okrivljenika se tereti da je 9. srpnja 2008. sastavio ugovor o ustupu poslovnog udjela, u kojem je neistinito naveo da prenosi poslovni udjel u tom trgovačkom društvu drugoj osobi za iznos od 1,500.000,00 kuna, te istog dana sastavio i Dodatak tom ugovoru kojim se utvrđuje mogućnost da mu navodni stjecatelj poslovnih udjela iznos cijene prijenosa poslovnog udjela isplati iz sredstava tog trgovačkog društva. Navedeni ugovor je tijekom 2010. godine predočio Poreznoj upravi prilikom nadzora obračuna i plaćanja poreznih davanja.

Okrivljenika se tereti da je od 14. siječnja 2008. do 31. prosinca 2009. u Zagrebu, stvarno vodeći poslove drugog trgovačkog društva; kojem je od svibnja 2008. godine bio direktor; i nakon zaključivanja ugovora o prijenosu poslovnog udjela s jednom osobom 23. prosinca 2009., na prethodno opisan istovjetan način izuzimao financijsku imovinu tog trgovačkog društva, i to ukupan iznos od 1,463.927,26 kuna. Znajući da takvo izuzimanje imovine predstavlja njegov dohodak od kapitala, okrivljenika se tereti da nije, istodobno s isplatom primitaka, u ime tog trgovačkog društva obračunavao i uplaćivao porez na dohodak od kapitala.

U cilju prikrivanja većeg dijela te porezne obveze, okrivljenika se tereti da je naložio da se u poslovnim knjigama trgovačkog društva obavi knjiženje dijela isplaćenog mu iznosa od 1,100.000,00 kuna kao isplatu udjela-potraživanje od novog vlasnika, prikazujući neistinito da mu je navodni stjecatelj poslovnih djela platio cijenu tih udjela u iznosu 1,100.000,00 kuna iz sredstava društva. Takav je ugovor u tu svrhu i predočio tijekom 2010. godine Poreznoj upravi pri nadzoru obračuna i plaćanja poreznih davanja te godine.

Na opisani način, okrivljenika se tereti da je prikratio državnom proračunu s osnove porez na dohodak od kapitala iznos od 872.869,42 kuna te proračunu Grada Zagreba s osnove prireza na porez na dohodak od kapitala iznos od 157.116,49 kuna odnosno pribavio nepripadnu korist trgovačkom društvu u iznosu od 1,029.985,91 kuna.

Okrivljenog 46-godišnjaka se tereti i da je, nakon što je od 16. rujna 2008. do 23. veljače 2009. u Zagrebu; kao osoba koja je stvarno vodila poslove trgovačkog društva (opisano u prvom odlomku) i raspolagala novčanim sredstvima tog društva, s računa tog trgovačkog društva koji se vodi u jednoj banci u Republici Hrvatskoj, na račun trgovačkog društva registriranog u Sjedinjenim Američkim Državama (u kojem je imatelj stopostotnog uloga), od 17. rujna 2008. do 26. ožujka 2009. doznačio 263.905,00 eura (protuvrijednost od 1,902.030,75 kuna) te nakon toga, neosnovano raspolagao tako uplaćenim iznosom u osobnu korist.

Okrivljenik se na opisani način okoristio za 263.905,00 eura odnosno 1,902.030,75 kuna te za navedeni iznos oštetio trgovačko društvo iz Zagreba. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni