Počinju upisi u zagrebačke dječje vrtiće

Počinju upisi u zagrebačke dječje vrtiće

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 2. rujna 2019. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom

S današnjim danom na području Zagreba započinju upisi u dječje vrtiće za pedagošku godinu 2019./2020. za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu i djecu koja će do 31. kolovoza 2019. navršiti od 6 do 11 mjeseci života.

Dječji vrtići Grada Zagreba zaprimat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja od 6. do 15. svibnja 2019. godine za redoviti program u petodnevnom radnom tjednu, program predškole i posebni program (za djecu s posebnim potrebama, pripadnike nacionalnih manjina i djecu s posebnim interesima itd.).

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja samo jednom dječjem vrtiću u pravilu prema mjestu stanovanja:

  1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću, na mrežnim stranicama dječjih vrtića i na www.zagreb.hr),
  2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja/skrbnika da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
  3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja/skrbnika da dječji vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika,
  4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa,
  5. ostalu dokumentaciju navedenu u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić.

Ako dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja, odnosno skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba, prednost pri upisu će imati djeca: roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

O zahtjevima za upis odlučivat će komisija za upis djece dječjeg vrtića, a rezultati će biti objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića 30. svibnja 2019.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 14. lipnja 2019.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2019. ili do uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 2. rujna 2019. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine u dječje vrtiće koji imaju slobodna mjesta.

Gradski ured za obrazovanje izvještavat će o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr), početkom svakog mjeseca.

Prije upisa djeteta roditelj je obvezan dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni