Počinje popis zgrada u bazu podataka Potresni rizik Grada Zagreba

Počinje popis zgrada u bazu podataka Potresni rizik Grada Zagreba

Danas u Zagrebu kreće e-upis zgrada i obiteljskih kuća u bazu podataka o građevinama Grada Zagreba u sklopu EU projekta Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa – Potresni rizik Grada Zagreba.

Cilj projekta je znanstveno utvrditi rizik od potresa u Zagrebu za zgrade i ljude te ga kvantificirati. Stvaranje baze podataka o zgradama u Zagrebu centralni je dio projekta koji omogućava analize te posljedično donošenje odluka, strateška promišljanja i organizacijske procese.

Punjenje baze podataka o građevinama grada Zagreba vrši se popisom zgrada s naglaskom na podacima o konstrukciji zgrade u cjelini.

Postupak popisa zgrada provodi se na način:

Osnovni podaci koje će građani upisivati o svojoj zgradi ili obiteljskoj kući su: godina izgradnje, godina rekonstrukcije, katnost, pravilnost tlocrta građevine, podaci o konstrukciji zgrade, materijalu od kojeg je izgrađena, podaci o krovištu, temeljima, podaci o liftu i stubištu i slično.

Svi podaci koji će se naknadno obrađivati i objavljivati neće biti prikazani za pojedinu zgradu ili obiteljsku kuću već za mjesni odbor, gradsku četvrt i slično. Ključno je da se podaci nikako neće moći koristiti na štetu građana.

Prikupljeni podaci će biti podloga za procjene rizika od potresa te podršku o obnovi i održavanju zgrada. Pprimjerice, prikupljeni podaci će biti izvrsna podloga procesima obnove i nadopuna podataka dobivenih brzim pregledima odnosno popularnih ”naljepnica”.

Svaki građanin Zagreba svoju zgradu ili obiteljsku kuću može upisati na navedenim poveznicama.

E-upis zgrade ili obiteljske kuće je dobrovoljan. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni