Počeli upisi u zagrebačke dječje vrtiće

Počeli upisi u zagrebačke dječje vrtiće

U Gradskom uredu za obrazovanje i šport uvjeravaju da gradski vrtići raspolažu s dovoljnim kapacitetom, ali ponegdje roditelji neće moći dobiti mjesto u vrtiću koji je najbliže njihovoj adresi stanovanja

Dječji vrtići Grada Zagreba od danas počinju zaprimati zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2014./2015. Upisi traju do 16. svibnja i to za tri različita programa – redoviti program za djecu koja do 31. kolovoza 2014. navrše od šest mjeseci do jedne godinu života, program predškole i posebni program za djecu s određenom vrstom teškoća.

U Gradskom uredu za obrazovanje i šport uvjeravaju da gradski vrtići raspolažu s dovoljnim kapacitetom, ali ponegdje roditelji neće moći dobiti mjesto u vrtiću koji je najbliže njihovoj adresi stanovanja.

Redoviti program podrazumijeva cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7 do 17 sati) u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba, smjenski 10-satni program u DV Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema potrebi zaposlenih roditelja, kao i poludnevne programe u pojedinim dječjim vrtićima prema potrebi roditelja i raspoloživom kapacitetu.

Program predškole traje 250 sati godišnje i podrazumijeva obavezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom. Djeca s posebnim potrebama mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom

Posebni programi za djecu s određenom vrstom teškoća (motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti, autističnim obilježjima) provode se u sedam vrtića na području grada Zagreba.

Za djecu s posebnim interesima i potrebama pripremljeni su dodatni programi – Montessori program, Waldorfski program, posebni 10-satni i poludnevni programi ranog učenja stranog jezika, zdravstveni i sportski program, programi ritmike i plesa, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, ekološki, vjerski i drugi programi za koje pojedini dječji vrtić ima verifikaciju.

Postoje i posebni kraći programi (u trajanju do 3 sata dnevno) ranog učenja stranog jezika, zdravstveni i sportski programi, programi ritmike i plesa, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički, ekološki, vjerski i drugi razvojno orijentirani i socijalizacijski programi za koje pojedini dječji vrtić ima verifikaciju.

Potrebna dokumentacija

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja samo jednom dječjem vrtiću, u pravilu prema mjestu stanovanja:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću, na i ovdje),

2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,

3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja,

4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

Prednost za upis u redovite programe

Ako dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga, imati djeca: roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića. Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića 2. lipnja 2014.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 18. lipnja 2014. O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2014. Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2014. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u dječjem vrtiću.

Prije upisa djeteta roditelj je obvezan:

– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa. (zg-mgazin)

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni