Plan ministarstva zdravlja: Vježbanjem u učionicama do zdravih navika osnovnoškolaca

Plan ministarstva zdravlja: Vježbanjem u učionicama do zdravih navika osnovnoškolaca

U Nacrtu nacionalnog programa stoji kako će učenici prva četiri razreda osnovne škole, svakodnevno imati 10-minutno vježbanje u učionici. Preporuka je da se te opće pripremne vježbe izvode na početku nastave kao vježbe „buđenja“, a moguće je i nakon polovice nastave kao vježbe „razgibavanja“

Ministarstvo zdravlja zajedno s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, odlučno je u namjeri da građane usmjerava na zdrave navike kako bi se unaprijedilo zdravlje stanovništva pa je u javno savjetovanje uputilo Nacrt nacionalnog programa Živjeti zdravo prema kojem bi se u škole uvelo 10 – minutno vježbanje, javlja Novi list.

Naime, u budućnosti će učenici prva četiri razreda osnovne škole, svakodnevno imati 10-minutno vježbanje u učionici. Preporuka je da se te opće pripremne vježbe izvode na početku nastave kao vježbe „buđenja“, a moguće je i nakon polovice nastave kao vježbe „razgibavanja“.

„Osnovna karakteristika ovog vježbanja je doziranje broja ponavljanja, vremena trajanja i brzine izvođenja vježbi. Intenzitet vježbanja je prilagođen tako da se učenici neće oznojiti te mogu vježbati u svakodnevnoj odjeći“, navodi se u nacrtu Nacionalnog programa.

Uz to, zdrava prehrana u vrtićima i osnovnim školama ne bi trebala više biti samo pilot-projekt, već će se sustavno promicati. Prehrambena industrija za neke svoje proizvode dobivat će jamstveni žig Živjeti zdravo, ali tek nakon što se proizvod analizira u akreditiranom laboratoriju. Žig će se dodjeljivati na razdoblje od tri godine, a time se želi potaknuti proizvođače da „razvijaju ili reformuliraju proizvode prema preporukama, te na taj način doprinesu edukaciji građana o pozitivnim utjecajima zdravih stilova života“. (zg-m)