Pisanje grafita moglo bi postati kazneno djelo

Pisanje grafita moglo bi postati kazneno djelo

»Našu djecu i mlade moramo naučiti da čuvaju i cijene svoj grad, umjesto da njegova pročelja uništavaju«, napomenuo je gradonačelnik Bandić

U Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski gradonačelnik Milan Bandić u ponedjeljak je, sa suradnicima, upoznao je ravnatelje osnovnih i srednjih škola te ravnatelje dječjih vrtića grada Zagreba s antigrafiterskim mjerama koje je pokrenuo Grad Zagreb, u okviru kojih su dobili i upute o postupanju na zaštiti javnih objekata od grafita – uklanjanju grafita. Antigrafiterske mjere temelje se na Akcijskom planu za sprečavanje vandalskog grafitiranja u gradu Zagrebu koji je donijela Gradska skupština 2015. godine.

»Znamo da je naš grad postao jedno od prestižnih turističkih odredišta u ovom dijelu Europe i svi smo na to iznimno ponosni. Međutim, na pokretanje antigrafiterske kampanje motiviralo me istraživanje Instituta za turizam iz 2012. godine koje je pokazalo da se kao jedan od njegovih najvećih nedostataka ističu stare fasade i grafitima uništena pročelja zgrada«, naglasio je gradonačelnik Milan Bandić te dodao kako su u zadnja tri mjeseca dobili oko 4000 zahtjeva za obnovu pročelja.

»Našu djecu i mlade moramo naučiti da čuvaju i cijene svoj grad, umjesto da njegova pročelja uništavaju«, napomenuo je gradonačelnik, i zato smo pokrenuli akciju kojom ćemo ih educirati i informirati kako bi sačuvali atraktivnost Zagreba.

Pokrenuta je kampanja kojoj su svoj doprinos dali i učenici Škole za primijenjene umjetnosti i dizajn Dominik Kos i Filip Rebrović, s izradom idejnog rješenja za plakate, koji će biti postavljeni u svim vrtićima te osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba.

 U okviru kampanje organizirano je informiranje i educiranje djece i mladih o štetnosti vandalskog grafitiranja kako bi se pokušalo smanjiti devijantno ponašanje adolescenata. Akcijskim planom, također je imenovan gradski koordinator i tim, osnovana je interventna ekipa za uklanjanje grafita i poslana inicijativa nadležnom Ministarstvu za izmjenu Kaznenog zakona. (zagreb.hr)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni