Periva koža ima izvozni potencijal, a rješava ekološke probleme

Periva koža ima izvozni potencijal, a rješava ekološke probleme

Konstrukcija i tehnologija proizvodnje obuće pogodne za pranje u vodenom mediju, doprinos su proširenju proizvodnog asortimana naše obučarske industrije i industrije za preradu kože za domaće i zahtjevno strano tržište

Jadranka Akalović, pred., Tekstilno – tehnološki fakultet sveučilišta u Zagrebu

Prirodna koža je još uvijek po svojim svojstvima nezamjenjiv materijal, uprkos značajnom napretku u razvijanju novih zamjenskih materijala. U suvremenom industrijaliziranom društvu sve je više zahtjeva koji se postavljaju pred znanost i proizvodnju.U preradi kože ti zahtjevi idu u više smjerova:

– nova kvaliteta gotove kože

– zadovoljenje sve strožih uvjeta zaštite okoliša.

Lošim gospodarenjem sirovim kožama, gašenjem prerađivačkih kapaciteta, gotovo da je eliminiran domaći proizvod bilo da se radi o koži kao proizvodu ili gotovim proizvodima od kože (obuća, odjeća, galanterija)

Pozitivna iskustva u obradi domaće sirove janjeće i ovčje kože uz zadovoljenje navedenih zahtjeva rezultat su rada na razvijanju nekoliko vrsta gotovih koža i krzna – odjevne i obučarske nape, podstave, nubuka (slika br. 1), podstavnog (slika br. 2), bojanog i medicinskog krzna. Sirove ovčje i janjeće kože obrađene su tehnološkim postupcima definiranim kroz tehnologijske projekte:

TP 03/125-26 Periva koža,

TP – 07/0120-01, Perivo krzno i

TP 00117 – 015 Konstrukcija i tehnologija proizvodnje obuće pogodne za pranje u vodenom mediju.

Znanstvene institucije nositelji ovih projekata su Fakulteti Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije i Tekstilno-tehnološki fakultet) i Tehnologijsko-razvojni centar Sveučilišta u Osijeku. Zamisao ovih projekata je bila iskorištavanje sirove ovčje i janjeće kože radi proizvodnje perive kože i krzna kao nove kvalitete dodane vrijednosti.

RAZLOZI “za”:

– doprinos tehnologijskom razvitku RH kroz zaustavljanje deindustrijalizacije i razvoj konkurentnosti kožarsko-obućarske industrije kroz usvajanje i primjenu novih tehnologija

– reguliranje tržišta sirove ovčje i janjeće kože i doprinos korištenju te vrste kože koja sada dobrim dijelom završava na nelegalnim deponijama i prijeti ekocidom

– doprinos popunjavanju postojećih proizvodnih kapaciteta proizvodnjom visoko vrijednih artikala

– izvozni programi kroz puni posao i tzv. lohn.

Sirovinska osnova za industrijsku proizvodnju ove vrste koža nalazi se u domaćem stočnom fondu janjadi i ovaca. U Republici Hrvatskoj nema prerade ovčjih i janjećih koža pa ni otkup nije značajnije organiziran, nego se uglavnom vezuje uz otkup krupne sirove kože.

akalovic_periva_koza_1

Slika br. 1

Prema dostupnim informacijama periva ovčja i janjeća koža i krzno se ne proizvodi u RH. Važno je naglasiti da nema ni uvoza ovih artikala. Na međunarodnoj razini problematika kože koja ispunjava ekološke kriterije kvalitete i perive kože sve je izraženija. Smatra se da će potražnja za ovim tipom kože umjereno rasti prije svega u zemljama sjeverne hemisfere, a danas u svijetu značajna količina ukupno prerađene kože ide u ove artikle. Periva koža najviše se proizvodi u Indiji, Italiji, Španjolskoj, Turskoj, a manje u Francuskoj, V. Britaniji, Japanu.

Potencijalni korisnici perive kože su proizvođaći kožne konfekcije, obuće, galanterije, ortopedskih pomagala i sl.

O upotrebi gotove ovčje i janjeće kože i krzna provođena su istraživanja direktnim anketiranjem odgovornih osoba u privrednim subjektima potencijalnim korisnicima rezultata projekata. Anketom je obuhvaćeno 30 značajnijih subjekata od kojih 11 koristi ovčju (janjeću) kožu uglavnom za gornji dio proizvoda, ali i podstavu u proizvodnji obuće. Obujam potrošnje gotove ovčje (janjeće) kože je različit i kreće se od 1000 m2 – 20.000 m2 godišnje po pojedinom subjektu. Među anketiranima ima i prerađivača koji do sada nisu koristili ovčju (janjeću) kožu, ali nije isključeno njeno korištenje u narednom razdoblju. Većina ovih potreba zasnovana je na uvoznim kožama prerađenima klasičnim tehnološkim postupcima, pa bi upotreba perive kože i krzna doprinijela razvoju novih proizvoda i unapređenju kvalitete postojećih.

Lošim gospodarenjem sirovim kožama, gašenjem prerađivačkih kapaciteta, gotovo da je eliminiran domaći proizvod bilo da se radi o koži kao proizvodu ili gotovim proizvodima od kože (obuća, odjeća, galanterija) – (istraživački radovi na proizvodnji obuće od perive ovčje i janjeće kože i krzna kroz TP 00117 – 015). Konstrukcija i tehnologija proizvodnje obuće pogodne za pranje u vodenom mediju, doprinos su proširenju proizvodnog asortimana naše obučarske industrije i industrije za preradu kože kako za domaće tako i za zahtjevno strano tržište.

Temeljne postavke tehnološkog procesa

Temeljne postavke tehnološkog procesa proizvodnje perive kože definirane tehnologijskim projektom TP 03/125-26 Periva koža su upotreba specijalnih materijala kojima se obradom sirove ovčje i janjeće kože u procesu nadoštave, bojanja i mašćenja materijalima baziranim na hidrofobičnim i hidrofilnim elementima postiže perivost kože. Sam tehnološki proces odvija se u kožarskim bačvama, a mehanička obrada koža na različitim strojevima specijalno konstruiranim za preradu koža.

Proizvodnja perive kože ne isključuje upotrebu kroma, ali je tehnološki proces vođen do maksimalnog iscrpljenja flota u štavi, nadoštavi, bojenju i mašćenju čime je opet zadovoljen nivo zahvaćanja unutar tehnološkog procesa kao jedan od načina smanjenja zagađenja. Tehnologija i metode rada mogu se uz manja ulaganja prilagoditi instaliranoj opremi u proizvodnom pogonu za obradu kože i obradom domaće sirove janjeće i ovčje kože dobiti različite artikle perivih koža – odjevne i obučarske nape, podstave, nubuka (slika br. 1).

Slika br. 2

Slika br. 2

Tehnološki proces proizvodnje perivog krzna definiran je tehnologijskim projektom TP – 07/0120-01 Perivo krzno, a temelji se na preradi domaće sirove ovčije i janjeće kože. Tehnološke operacije močenje, odmašćivanje i izbjeljivanje krzna kožarskim pomoćnim materijalima uspješno je zamijenjeno deterdžentima domaćih proizvođača namijenjenih upotrebi u domaćinstvu. Nakon tehnološke operacije štavljenja primjenom nove generacije pomoćnih materijala postignuta je zadovoljavajuća perivost krzna, podstavnog (slika br. 2), bojanog i medicinskog krzna.

Ispitivanje kvalitete

Periva koža i krzno imaju zadovoljavajuću stabilnost boje, mekoće i oblika ispitane na test perivosti prema normama:

HRN EN ISO 15702:2004 – Postojanost obojenja na strojno pranje

HRN EN ISO 15703:2004- Postojanost obojenja na blago pranje

Temperatura pranja je 30 – 40 °C uz upotrebu blagog tekućeg sredstva za pranje i bez centrifugiranja. Ova i dodatna ispitivanja kvalitete perivih koža su rađena na Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

Ispitivanja kvalitete mehaničkih svojstava perivih koža za sve prototipove iz TP 00117 – 015 rađena su prema normi: HRN EN ISO 3376:2004 – Određivanje prekidne čvrstoće i postotka istezanja. Dobivene vrijednosti zadovoljavaju zahtjeve kvalitete kože za izradu obuće.

Sklad s okolinom

Perivi prototipovi su uprkos kromnoj štavi usklađeni s okolinom kroz značajnu kontrolu količine kroma u gotovoj koži, otpadnoj floti i krupnom otpadu. Ovo je moguće kroz zahvate unutar tehnološkog procesa primjenom kvalitetnih štavnih materijala i recikliranjem flota nakon štave. Iskustveni podaci o načinu pročišćavanja otpadnih voda općenito, ukazuju na ovisnost ovog procesa o režimu odvodnje.

U modernom industrijaliziranom društvu odgovornost za aktivnu zaštitu okoliša zauzima uvijek važno mjesto. Tako je i u tvornicama za preradu kože orijentiranim prema budućnosti jednako važna zaštita okoliša koliko i npr. kvaliteta gotove kože, produktivnost,dobit i sl.

Inovativnost ugrađenog znanja

Za perive kože i krzno inovacije ugrađenog znanja odnose se na utvrđivanje optimalnih količina novih pomoćnih materijala i tehnoloških uvjeta u postupku štave, nadoštave, bojanja i mašćenja. Važna inovacija ugrađenog znanja odnosi se na tehnološki postupak pranja i odmašćivanja sirovih koža sredstvima koja se koriste u domaćinstvu. Prednost ovih sredstava za pranje i odmašćivanje u usporedbi sa konvencionalnim kožarskim sredstvima je u zadovoljenju ekoloških kriterija.

Gotovi proizvodi od perive kože i krzna (obuća, zaštitne rukavice) uspješno su prezentirani i visoko ocijenjeni na međunarodnim sajmovima inovacija:

INPEX, Pittsburgh, PA USA, 2008.

BRITISH INVENTION SHOW, London, 2007.

Hrvatski savez inovatora – INOVA, Zagreb, 2007.

INPEX, INOVA, Zagreb, 2007.

Regionalna smotra inovacija i prototipova BUDI UZOR, Osijek, 2005.