Otvorena nova zgrada Veleučilišta Velika Gorica

Otvorena nova zgrada Veleučilišta Velika Gorica

„Projekt je vrijedan gotovo 20 milijuna kuna i on je simbol zajedničkog nastojanja Veleučilišta i Grada Velike Gorice da i ovoj i svim budućim generacijama studenata, postavimo čvrste temelje za nove uspjehe koje će graditi svojom pameću, upornošću, radošću i znanjem kojeg će ovdje steći“, rekao je dekan Veleučilišta Ivan Toth.

Jučer je predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović otvorio novouređenu zgradu Veleučilišta Velika Gorica. Radi se o bivšoj zgradi Vatrogasnog doma, koji je preuređen za potrebe ovog Veleučilišta.

„Napravili ste vidljivu razliku u studijima u odnosu na nešto što je standardno i uobičajeno i što susrećemo na sveučilištima i veleučilištima i ta je razlika bila odlična u smislu povezanosti s tržištem rada i potrebom za nekim specifičnim strukama. Nadam se da ćete ići i dalje u tom pravcu“, poručio je Josipović. Dodao je kako će buduće generacije pamtiti po dobrome Veleučilište Velika Gorica. Josipović je na kraju održao prvo predavanje za studente Veleučilišta.

„Dobili smo deset učionica u koje može stati 600 studenata, od kojih je za tri predviđeno da postanu računalni kabineti. Tu je i osam nastavnih kabineta, arhiva te vijećnica. Veleučilište će sada moći još kvalitetnije organizirati nastavu za oko 1500 studenata na pet stručnih preddiplomskih i tri diplomska specijalistička stručna studija. Projekt je vrijedan gotovo 20 milijuna kuna i on je simbol zajedničkog nastojanja Veleučilišta i Grada Velike Gorice da i ovoj i svim budućim generacijama studenata, postavimo čvrste temelje za nove uspjehe koje će graditi svojom pameću, upornošću, radošću i znanjem kojeg će ovdje steći“, rekao je dekan Veleučilišta Ivan Toth.

(zg-magazin)