Otvoren natječaj za programe u kulturi

Otvoren natječaj za programe u kulturi

Županija će sredstva dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, za zaštitu kulturnih dobara, amaterizam u kulturi te za kulturne programe pučkih otvorenih učilišta i centara za kulturu. U Pozivu stoji kako se zahtjevi za nabavu opreme, što uključuje nošnje, dijelove nošnji, instrumenata, informatizaciju, materijalne troškove i za manifestacije lokalnog karaktera neće sufinancirati.

Zagrebačka županija je objavila Poziv za predlaganje sufinanciranja programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu s ciljem poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje pridonose razvitku i unapređivanju društvenog života na području županije.

Županija će sredstva dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, za zaštitu kulturnih dobara, amaterizam u kulturi te za kulturne programe pučkih otvorenih učilišta i centara za kulturu. U Pozivu stoji kako se zahtjevi za nabavu opreme, što uključuje nošnje, dijelove nošnji, instrumenata, informatizaciju, materijalne troškove i za manifestacije lokalnog karaktera neće sufinancirati.

Zainteresirane ustanove, organizacije, udruge i društva mogu prijedloge svojih programa poslati do 30. rujna 2014. godine na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu j.dujic@zagrebacka-zupanija.hr, te na faks 01/6154-041.

Tekst poziva i prijavni obrazac nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-417.

(zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni