Otvoren natječaj za dodjelu Nagrade Luka Ritz – nasilje nije hrabrost

Otvoren natječaj za dodjelu Nagrade Luka Ritz – nasilje nije hrabrost

Kriteriji za dodjelu Nagrade su: sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima ili projektima prevencije odnosno suzbijanja nasilja, doprinos afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju među učenicima u školi i lokalnoj zajednici, suzbijanje nasilja itd.

(S prošlogodišnje dodjele Nagrade)

Odbor Gradske skupštine za javna priznanja raspisao je javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Luka Ritz – nasilje nije hrabrost. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje svake godine za prethodnu školsku godinu jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole u Gradu Zagrebu te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Gradu Zagrebu koji je svojim djelovanjem iznimno pridonio afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima. Rok za podnošenje prijedloga je do 24. travnja 2015. godine.

Kriteriji za dodjelu Nagrade Luka Ritz – nasilje nije hrabrost su:

– sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima ili projektima prevencije odnosno suzbijanja nasilja,

– doprinos afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju među učenicima u školi i lokalnoj zajednici,

– suzbijanje nasilja, uzajamno pomaganje te pružanje pomoći mladima u školi i lokalnoj zajednici, a posebno pružanje pomoći žrtvama nasilja,

– ugled kandidata kao uzornog prijatelja i vrijednog učenika,

– uzorno vladanje kandidata.

Kandidatura za dodjelu Nagrade mora sadržavati osobne podatke o predloženom učeniku, sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade (najviše na jednoj stranici formata A4), presliku svjedodžbe o postignutom uspjehu i vladanju učenika za prethodnu školsku godinu, preporuku razrednika ili razrednog, učiteljskog ili nastavničkog vijeća te podatke o predlagatelju.

Prijedlozi se podnose Odboru za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, u zatvorenoj omotnici s napomenom: »PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADE LUKA RITZ – NASILJE NIJE HRABROST – NE OTVARAJ«. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni