“Otec”

“Otec”

“Otec”

Ni mrava nije zgazil,
Svetečki je korak mel
Spominal se z nebom,
A zvezde je pazil
Kak da sreču za grunt je grel.

Jutra je z mesecom budil,
Žule je za stolom kril.
Kaštigi se je Božjoj čudil
Kak da bi zbog tuge i žuči spil.

Za svetke bi si zapopeval,
Znoj živlenja vu reči je stiskal.
Molitvom bi sreču zaleval,
A z tugom bi vu kmici piskal.

Z blagom je kak gruda živel,
Ljubav je za decu prosil.
I kad soze je same imel,
Vu sebi je navek falu nosil.

Pajdašima je muke zel,
Trudu je prijatelj bil.
I kak da bi jedanput v dnevu jel,
Nigdar se svoje zemle ni žil.

Vu blatu mu luči svetliju,
Vu spomenku je hižu splel.
Zipke od tuge mučiju,
A ja sem si same škrlkjak
Od oca zel.

Ladislav Prežigalo
(»Izgubljene brazde«)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni