Ostani cool – pobjedi dijabetes

Ostani cool – pobjedi dijabetes

Svjetski dan dijabetesa u Zagrebu

Ostani cool. Pobjedi dijabetes! – naziv je projekta koji će se u organizaciji Udruge Mali grad i pod vodstvom glumca Kristijana Ugrine Kikija održati u subotu 12. studenoga 2016. od 11 do 13 sati u paviljonu na Zrinjevcu. Djeca, osnovnoškolci, pod vodstvom Kikija priredit će predstavu o zdravom načinu života i priređivanju namirnica, pjevati pjesmicu posvećenu temi ovogodišnjega Dana dijabetesa, a to je prevencija dijabetesa tipa 2.

Pokrovitelj događanja je Gradski ured za zdravstvo, a program se ostvaruje u suradnji s Klubom roditelja Zagrebačkoga dijabetičkog društva.

O projektu:

Budući da je 2016. Godina dijabetesa, razvila se ideja o pripremi predstave koju će raditi djeca – polaznici radionica pod vodstvom Kristijana Ugrine. Radionice su organizirane od listopada do 12. studenoga 2016. kada obilježavamo Svjetski dan šećerne bolesti.

Ovogodišnja kampanja Svjetske zdravstvene organizacije, krovnog naslova „Ostani super. Pobijedi dijabetes.“, uz preporuku potrošačima „Jedi zdravo“, sadržava i poruke: „Zaustavi porast“, „Budi aktivan“, „Slijedi savjet liječnika“ i „Ako si u nedoumici, provjeri“. Pod sloganima svjetske kampanje djeca – polaznici radionica upoznaju se i sa zdravim namirnicama, što nam one čine u tijelu, kako rastemo i razvijamo se i što činimo hranom našem organizmu.

Iz edukacijskog dijela i dječje mašte nastaje predstava koja se javnosti prikazuje upravo na dan svraćanja svjetske pozornosti na bolest koja će, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, postati 7. vodeći uzrok smrti do 2030. godine. Popularizacija znanja i osviješćenosti o toj zdrastvenoj pošasti 21. stoljeća nameće se kao jedino rješenje među djecom i mladima.

Predviđeno je i uključivanje roditelja iz Zagrebačkoga dijabetičkog društva – ZADI, Kluba roditelja, kao i njihove djece. Povezivanje znanja roditelja mladih dijabetičara, kao i njih samih i djece neoboljele od te bolesti, vodilja je do zajedničke predstave na važan dan za oboljele, i za sve ostale koje treba educirati o načinima zdravoga života, prevenciji, kao i prihvaćanju oboljelih u svakodnevici. (zg-m)