Osniva se gradsko Povjerenstvo za branitelje

Nadležnosti ovoga povjerenstva omogućuju mu praćenje stanja i razmatranje pitanja značajnih za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja, te predstavnicima braniteljskih udruga osigurava neposredno sudjelovanje u njegovu radu i odlučivanju

Na inicijativu braniteljskih udruga, predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Davora Bernardića i gradskog zastupnika HSLS-a Alena Ostojića, klubovi gradskih zastupnika SDP-a, Nezavisne liste Tatjane Holjevac i HSU-a predložili su osnivanje Povjerenstva za branitelje kao posebnog radnog tijela koje će imati zadaću ponajprije razmatrati provođenje Programa mjera skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te po potrebi predlagati njegove izmjene i dopune u suradnji s nadležnim gradskim upravnim tijelima.

Naime, Gradska skupština Grada Zagreba je 6. travnja 2005. godine donijela Program mjera skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Donošenjem navedenog programa prepoznata je potreba utvrđivanja posebnih mjera skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Bez obzira na to što su se navedene mjere provodile kontinuirano, i dalje je postojala potreba za zasebnim radnim tijelom Gradske skupštine u djelokrugu kojega su pitanja koja se odnose na branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

Stoga je pokrenuta inicijativa za osnivanjem Povjerenstva koje  bi razmatralo prijedloge odluka i drugih akata od interesa za branitelje koji su na dnevnom redu sjednica Gradske skupštine i o njima Gradskoj skupštini davalo prijedloge i mišljenja te raspravljalo o pitanjima značajnim za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata te svih sudionika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Nadležnosti ovoga povjerenstva omogućuju mu praćenje stanja i razmatranje pitanja značajnih za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja, te predstavnicima braniteljskih udruga osigurava neposredno sudjelovanje u njegovu radu i odlučivanju.

Potrebne izmjene Statuta i Poslovnika Gradske skupštine

Povjerenstvo za branitelje imalo bi predsjednika i osam članova. Predsjednika i pet članova Povjerenstva Gradska skupština imenovala bi iz redova gradskih zastupnika, a tri bi se člana birala iz reda braniteljskih udruga i udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Potrebno je napomenuti da su za osnivanje stalnoga radnog tijela Gradske skupštine (odbora) za branitelje, umjesto predloženog povjerenstva, uz izmjene Statuta Grada Zagreba nužne i izmjene Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba.

S obzirom na dugotrajnost postupka promjene Statuta Grada Zagreba i Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (provodi se u dva čitanja), očekuje se da Gradska skupština, u novom sazivu, predloži osnivanje Odbora za branitelje, kao stalnoga radnog tijela Gradske skupštine. Do tada bi Povjerenstvo za branitelje obavljalo sve zadaće iz nadležnosti Odbora za branitelje.

Osnivanje Povjerenstva bio je povod za sastanak predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba s predstavnicima braniteljskih udruga koji su izrazili zadovoljstvo osnivanjem Povjerenstva, a posebice neposrednim uključivanje braniteljskih udruga u njegov rad.

O Prijedlogu odluke o osnivanju Povjerenstva za branitelje gradski zastupnici će se očitovati na 47. redovnoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba koja će se održati u četvrtak, 21. veljače 2013. s početkom u 9:00 sati. (zg-mag)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni