Osigurana pravna podloga za “Aktivnosti na Savi”

Osigurana pravna podloga za “Aktivnosti na Savi”

»Vraćanje grada i građana na Savu je milenijski projekt – projekt za 3-4 mandata vrijedan oko milijun i pol eura koji zajednički moraju provesti država, HEP i Grad Zagreb, jer kompletan projekt obuhvaća zahvate kao što su denivelacija, pretvaranje korita Save u ‘potok’ te da kanal Sava-Odra-Sava postane rijeka«, pojasnio je gradonačelnik

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i direktor Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu Zvonko Marenić potpisali su u utorak u Gradskoj upravi Ugovor o zakupu javnog vodnog dobra rijeke Save na području grada Zagreba između Hrvatskih voda i Grada Zagreba.

Riječ je o Ugovoru kojim Republika Hrvatska daje u zakup na pet godina Gradu Zagrebu zemljište površine oko 125 hektara – uređeni inundacijski pojas rijeke Save na području Zagreba za provedbu projekta Aktivnosti na Savi – za postavljanje pokretnih i privremenih objekata, štandova, te za uređenje sportsko-rekreativnih terena. Zemljište se proteže uzduž obje obale rijeke Save u duljini oko sedam kilometara, od jezera Jarun na zapadu, do Toplane Zagreb na istoku, a uključuje tri lokacije na kojima će se realizirati projekt Aktivnosti na Savi.

 

Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo sto se potpisivanjem Ugovora stavila točka na I prve faze projekta kojim će se grad vratiti na Savu.

»Vraćanje grada i građana na Savu je milenijski projekt – projekt za 3-4 mandata vrijedan oko milijun i pol eura koji zajednički moraju provesti država, HEP i Grad Zagreb, jer kompletan projekt obuhvaća zahvate kao što su denivelacija, pretvaranje korita Save u ‘potok’ te da kanal Sava-Odra-Sava postane rijeka. To je jedini način da se postigne stalni vodostaj i oslobode velike površine s obje strane rijeke Save«, pojasnio je gradonačelnik naglasivši da je provedba projekta Aktivnosti na Savi samo privremeno rješenje.

Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada Sanja Jerković napomenula je da je u sklopu provedbe projekta Aktivnosti na Savi Ured zadužen za implementaciju prvonagrađenog natječajnog rješenja Međunarodnog natječaja European 13 koji se bavi temom Prilagodljivi grad.

»Realizacijom ćemo na tri lokacije: kod Željezničkog mosta te istočno od Mosta slobode na sjevernoj i južnoj obali (kod parka Bundek), postaviti montažne objekte i napraviti rekreativno-sportske sadržaje. Ove tri lokacije izabrane su zato što ih već sada građani koriste te zbog dobre povezanosti javnim prijevozom i mogućnošću parkiranja, a prva lokacija je svojevrsna poveznica s Jarunom. Za realizaciju prve faze Grad će osigurati pet milijuna kuna«, dodala je pročelnica.

Predstavnici Hrvatskih voda, generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković i direktor Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu Zvonko Marenić, kao i predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Andrija Mikulić, također su izrazili zadovoljstvo zbog potpisivanja Ugovora te, nakon mnogo godina, novog povezivanja građana i grada Zagreba sa svojom rijekom. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni