Opterećena gumena vrpca se – isteže

Opterećena gumena vrpca se – isteže

Sve učestalijom uporabom engleskog jezika, pojavio se za vlačnu čvrstoću ili Zugfestigkeit engleski naziv tensile strength. U Trorječniku polimerstva, započetom 1964. piše za tensile strength, rastezna čvrstoća. U međuvremenu je naziv rastezna čvrstoća uključen u brojne hrvatske norme s područja plastike i gume

U Jezičnim crticama postavljeno je pitanje što se događa ako se optereti gumena vrpca. Bile se četiri mogućnosti. Vrpca se vlači, vuče, rasteže ili razvlači.

Materijalne tvorevine posjeduju mehanička, kemijska, električna i ostala svojstva. Mehanička svojstva se prvenstveno definiraju s dvije veličine, čvrstoćom i istezljivošću. Čvrstoća se definira s dvije veličine: x čvrstoćom i prekidnom čvrstoćom. Sporan je naziv veličine x čvrstoća. Starije generacije, poput mene učile su prema njemačkoj riječi Zugfestigkeit da se radi o vlačnoj čvrstoći. Da postoji opterećenje ili naprezanje na vlak itd. To je zadržano do danas.

Sve učestalijom uporabom engleskog jezika, pojavio se za vlačnu čvrstoću ili Zugfestigkeit engleski naziv tensile strength. U Trorječniku polimerstva: hrvatski, engleski, njemački Igora i Ranke Čatić, započetom 1964. piše za tensile strength (at maximal load) ili Zugfestigkeit, rastezna čvrstoća. Rječnik je dostupan pod: https://www.fsb.unizg.hr/polimeri/casopis/index.php?pg=rjecnik. U međuvremenu je naziv rastezna čvrstoća uključen u brojne hrvatske norme s područja plastike i gume.

Uobičajeno se svojstvo čvrstoće povezuje s deformacijom. Koja se u hrvatskom u ovom slučaju naziva istezanje. Dakle, pri djelovanju rasteznog naprezanja dolazi do istezanja. To se prati odgovarajućim dijagramom naprezanje-istezanje. Zašto se ukazalo na ovaj problem? Zato što npr. lokomotive vuku vagone. Vlačenja u hrvatskom nema. Ima u slovenskom u smislu vučenja (vučenje drva iz šume). No ako dovoljno visokim naprezanjem opteretimo, npr. ispitno tijelo ili ispitak, dolazi pri rastezanju do razvlačenja (trajna deformacija).

Jezične crtice su zamišljene da stručnjaci ukažu na neke nelogičnosti u nazivlju široke uporabe, za što je potrebno specijalističko znanje.

Igor Čatić