Oprez, snijeg pada s krovova

Oprez, snijeg pada s krovova

S blagim zatopljenjem snijeg se počeo otapati pa svako malo hrpe snijega i leda padaju sa zagrebačkih krovova i ugrožavaju prolaznike. Ponegdje su se u čišćenje snijega s krova morali uključiti čak i vatrogasci ne bi li omogućili siguran prolaz svojim sugrađanima. Drugdje pomažu i upozorenja, poput ovoga na slici, koje bi svakako trebalo poslušati. (bj)