Okrugli stol: Odgovori na izazove starenja

Okrugli stol: Odgovori na izazove starenja

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, u suradnji s Centrom za razvoj neprofitnih organizacija – CERANEO organizira okrugli stol u svrhu izrade Socijalne slike Grada Zagreba za 2015. godinu.

Okrugli stol pod nazivom Odgovori na izazove starenja stanovništva održat će se u četvrtak 27. listopada 2016. od 13:00 do 14:30 sati u Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb.

U zemljama Europske unije izazovi starenja stanovništva ugrađeni su u niz relevantnih strateških dokumenata. U tim dokumentima se posebno ističe produljeno trajanje života te primjetan rast udjela populacije starije od 80 godina kojoj su potrebne raznovrsnije i intenzivnije usluge kako bi imali primjerenu kvalitetu života. Programi skrbi i pomoći osobama starije životne dobi interpretiraju se kao izvjesna socijalna ulaganja koja su temelj za razvoj srebrne ekonomije (silver economy) koja u europskim zemljama zapošljava sve veći broj ljudi.

Uvodnim izlaganjem prof. dr. sc. Gojka Bežovana naslovit će se europski kontekst politike i programa iz ovog područja, naši kapaciteti da se istima pridružimo te će se prezentirati podaci o trendovima starenja stanovništva u Gradu Zagrebu kao i evidencija raspoloživih socijalnih usluga.

Na okrugli stol pozvani su brojni stručnjaci i iz drugih gradskih ureda te ustanova i organizacija civilnog društva koje skrbe o osobama starije životne dobi koji će temeljem svog iskustva i prakse doprinijeti temeljitijoj analizi stanja, pripremi mjera i programa usmjerenih odgovorima na izazove starenja. Sve navedeno bit će smjernica za izradu Socijalne slike Grada Zagreba. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni