Ogroman interes za mjeru samozapošljavanja

Ogroman interes za mjeru samozapošljavanja

U 2014. godini došle je do nekoliko važnih promjena u odnosu na iznos potpore, ali i na namjenu dodijeljenih sredstava. / U 2013. godini mjera za samozapošljavanje odobrena je za 1141 osobu iz Zagreba i Zagrebačke županije

Valentina Vukoje

Jedna od mjera kojom država pokušava smanjiti broj nezaposlenih osoba je mjera za samozapošljavanje, koja je u 2013. godini odobrena za čak 1141 osobu iz Zagreba i Zagrebačke županije. U odnosu na 2012. godinu kada je ta mjera odobrena za 236 osoba, to je skoro peterostruko povećanje.

„Dobivena potpora može se koristiti za osnivanje poslovnog subjekta, nabavku opreme ili strojeva, ali i za plaće. Od ove je godine najvažniji troškovnik, koji osobe moraju dostaviti Zavodu. U njemu moraju biti vidljive stavke u kojima se opisuju namjere za trošenje dobivenih sredstava“, navodi Siniša Milković.

O ovoj smo mjeri razgovarali sa Sinišom Milkovićem, stručnim savjetnikom za samozapošljavanje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) u Područnom uredu Zagreb. On svakodnevno zaprima zahtjeve za dobivanje potpora iz mjere samozapošljavanja i zadužen je za njihovo ocjenjivanje. „Procedura je takva da nakon zaprimljenog zahtjeva ocjenjujemo taj zahtjev kroz izrađene poslovne planove. Ako se zahtjev odobri, slijedi slanje obavijesti osobi koja je podnijela zahtjev te potpisivanje ugovora na 12 mjeseci. U tom se periodu prati izvršavanje obveza iz ugovora, ali daje se  savjetodavna pomoć samozaposlenoj osobi. Osobe se povezuje i s drugim institucijama kao što je Hrvatska obrtnička komora, Razvojna agencija Zagreb ili Razvojna agencija Zagrebačke županije s ciljem njihove edukacije i pripreme za poslovanje“, pojašnjava proceduru Milković.

Promjene u 2014. godini

HZZ_tablaU 2013. godini iznos potpore u mjeri za samozapošljavanje se kretao od 18 800 kuna do 35 400 kuna. Iznos je ovisio o stručnoj spremi osobe koja se prijavljuje za mjeru, ali i o pravnom obliku poslovnog subjekta za koji se potpora odobravala. Tako se za obrte odobravala potpora od 18 800 kuna, a za trgovačka društva za osobe s visokom stručnom spremom se odobravao iznos od 35 400 kuna. U 2014. godini došle je do nekoliko važnih promjena u odnosu na iznos potpore, ali i na namjenu dodijeljenih sredstava. „Ove se godine odobrava jedinstveni iznos potpore od 25 000 kuna, neovisno o tome da li se radi o osnivanju obrta ili trgovačkog društva te neovisno o stručnoj spremi osobe koja predaje zahtjev za ovu mjeru“, objasnio je Milković.

Novost je i promjena za namjenu iznosa potpore za samozapošljavanje, koja se u prošloj godini mogla koristiti samo za pokrivanje dijela troška godišnje plaće. Od ove godine ta se namjena proširila. „Osobe mogu koristiti dobivenu potporu za osnivanje poslovnog subjekta, za nabavku opreme ili strojeva, ali i za plaće. Od ove je godine najvažniji troškovnik, koji osobe moraju dostaviti Zavodu. U njemu moraju biti vidljive stavke u kojima se opisuju namjere za trošenje dobivenih sredstava“, navodi Milković.

Mjera za žene poduzetnice

Potpora za samozapošljavanje je namijenjena bilo kojoj nezaposlenoj osobi, koja je prijavljena u evidenciji HZZ-a. „Sve ovisi o pripremljenosti osobe za pokretanje poduzetničke ideje. Imamo osobe koje imaju pripremljen poslovni plan i plan za izlazak na tržište na kojem će poslovati. Također nam se javljaju osobe koje imaju ideju, ali nemaju poslovni plan. Njima osiguravamo stručnu pomoć kako bi mogle ideju konkretizirati. Treću skupinu čine nezaposlene osobe koje se žele baviti poduzetništvom, no nikad nisu razmišljale kako to ostvariti. Često smo znali takve osobe upućivati na seminare za poduzetnike početnike u Razvojnu agenciju Zagreba, gdje su se educirale o pokretanju poduzetništva“, navodi Milković.

Siniša Milković
Siniša Milković

Mjera za potporu samozapošljavanja je otvorena tijekom cijele godine. Zahtjevi se mogu svakodnevno predati u područnim uredima HZZ-a. Važno je da nakon što se osobi odobri mjera da u roku od 30 dana registrira poslovni subjekt, dostavi dokaz da se prijavila na zdravstveno i mirovinsko osiguranje te da je izradila žig poslovnog subjekta. Tek nakon toga se potpisuje ugovor. „Ponekad se taj rok produžuje jer u nekim slučajevima su potrebna posebna odobrenja od nekih institucija koja se nekada duže čekaju“, napomenuo je stručni savjetnik za samozapošljavanje.

Tijekom 2014. godine HZZ je pokrenuo i mjeru samozapošljavanja za žene poduzetnice kroz sezonsko samozapošljavanje. S obzirom na to da sezonski poslovi ne traju svih 12 mjeseci,  ova će mjera za žene poduzetnice trajati ukupno 24 mjeseca.

Suradnja s drugim institucijama

Milković kaže kako je HZZ započeo suradnju i sa Slovenskim zavodom za zapošljavanje kroz projekt „Inkubator za samozaposlene osobe“. „U prošloj smo godini u ovaj projekt uključili 8 osoba kojima je odobrena mjera samozapošljavanja. Radilo se osobama mlađim od 30 godina. Tim su osobama bile osigurane knjigovodstvene usluge tijekom 12 mjeseci početnog rada, a  prolazili su i neka predavanja na Ekonomskom institutu, koja su se odnosila na izradu poslovnog plana i razvoj marketinga. Tako da planiramo napraviti i završnu konferenciju da vidimo kakvi su uspjesi postignuti u ovom projektu.“

Naš sugovornik nam je u razgovoru rekao kako Zavod ove godine očekuje daljnji rast u broju odobrenih zahtjeva za mjeru samozapošljavanja. „Nama je važna mjera za samozapošljavanje ne samo zbog toga što se njome rješava pitanje nezaposlenosti osobe kojoj se mjera odobrava, već se time otvara mogućnost da ta osoba u budućnosti isto nekoga zaposli“, zaključio je Milković.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni