“Odlazak pjesnika”

“Odlazak pjesnika”

Riječi su zastale.
U zraku.

Slova skamenjena bila.
Ptica zlokobna – smrt je najavila.

Glava umorna na jastuk je pala,
stranice knjige ostale nedovršene.

Oči umorne mirno sklopljene,
ruka pjesnička pero je stezala.

Misli daleko su lutale,
posljednja pjesma nenapisana ostala.

U zadnjoj strofi života
pjesnik jedan sa dušom se rastao.

Al, duša boemska, sretna ka nebu se vinula,
sa pjesmama novim, svita anđela nju je čekala.

Verica Herceg