Odabire se suvenir Zagrebačke županije

Prijavljeni suveniri moraju biti povezani s tradicijskim, kulturnim, povijesnim i prirodnim obilježjima Županije te izrađeni od prirodnog i ekološki prihvatljivog materijala. Moraju biti autentični, kvalitetno izrađeni i originalni te predstavljati osobitosti Zagrebačke županije

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za odabir svog suvenira. Suveniri se mogu kandidirati u dvije kategorije: kulturno-povijesni i tradicijski te eno-gastro suveniri, a cilj natječaja je poticanje proizvodnje, ali i predstavljanje turističke i poslovne ponude Županije. Natječaj je otvoren do 15. rujna 2013. godine.

Prijavljeni suveniri moraju biti povezani s tradicijskim, kulturnim, povijesnim i prirodnim obilježjima Zagrebačke županije te izrađeni od prirodnog i ekološki prihvatljivog materijala. Također, moraju biti autentični, kvalitetno izrađeni i originalni te predstavljati osobitosti Zagrebačke županije. Prijedlozi suvenira mogu biti umjetnički ili obrtnički proizvodi, rukotvorine, tiskovine, prigodni blagdanski simboli, jela i pića originalnih receptura s dužim rokom trajanja te multimedijski uraci.

Na natječaj se mogu prijaviti pravne i fizičke osobe čije je sjedište odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije. Svaki autor može prijaviti najviše tri prijedloga, a mogu se prijaviti predmeti koji se već koriste kao suveniri ili potpuno novi suveniri. Natječaj je nagradnog karaktera, a prva tri mjesta iz svake kategorije ostvaruju nagradu od 5.000 kuna za osvojeno prvo mjesto, 3.000 kuna za drugo odnosno 1.500 kuna za treće mjesto.

Uz prijavu na natječaj obavezno je priložiti: prijavni obrazac u kojemu je naveden naziv, opis i namjena suvenira, naziv materijala izvedbe, obrazloženje ideje, podaci o autoru te prodajna cijena suvenira. Također, obavezno je priložiti fotografiju suvenira te primjerak suvenira, kao i potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se prijave na natječaj najkasnije do 15. rujna 2013. godine. Tekst natječaja i potrebni obrasci nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr, a više informacija može se dobiti na broju telefona 01/6009-421 ili na e-mail uog@zagrebacka-zupanija.hr. Prijave se dostavljaju na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V kat, 10000 Zagreb, s naznakom „Suvenir Zagrebačke županije“. Također, zahtjevi se mogu predati i osobno na navedenoj adresi u pisarnici (prizemlje, soba br. 1). (zg-magazin)

 

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni