Od ovog vikenda nova regulacija pometa kod rotora u Remetincu

Od ovog vikenda nova regulacija pometa kod rotora u Remetincu

Za potrebe izmjene privremene regulacije u sklopu rekonstrukcije kružnog toka Remetinec od subote 19. 10. od 23 sati do nedjelje 20. 10. do 6 sati zona kružnog toka bit će zatvorena za sav promet. Za vrijeme radova Jadranski most bit će zatvoren za sav promet.

Za potrebe izmjene privremene regulacije u sklopu rekonstrukcije kružnog toka Remetinec od subote 19. 10. 2019. godine od 23 sati do nedjelje 20. 10. 2019. godine do 6 sati zona kružnog toka bit će zatvorena za sav promet. Za vrijeme radova Jadranski most bit će zatvoren za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

  • Selska cesta – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Avenija V. Holjevca – Avenija Dubrovnik i obratno
  • Jadranska avenija – čvor Lučko – obilaznica (A3) – čvor Jankomir – Ljubljanska avenija – Zagrebačka avenija – Slavonska avenija – Avenija V. Holjevca – Avenija Dubrovnik i obratno

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.

Izgradnjom podvožnjaka, uređenjem prstena novog kružnog toka prometa te prilaznih rampi građevinski radovi na rotoru Remetinec ulaze u završnu fazu te se uspostavlja dodatna privremena regulacija prometa od 20. 10. 2019. u 6 sati.

Radovi će se provoditi u dvije faze.

1. faza radova
U prvoj fazi, koja će trajati od 20. 10. 2019. do 10. 11. 2019. pristupit će se uređenju zapadnog kolnika Jadranskog mosta. Zato se postojeće privremeno semaforizirano čvorište na Jadranskom mostu pomiče južnije. Budući da će na raspolaganju biti istočni kolnik i manji dio zapadnog kolnika, doći će do preraspodjele trakova:
–          od sjevera prema istoku se zadržava prometovanje u dva prometna traka, ali s razdvajanjem: jedan prometni trak na zapadnom kolniku, a drugi na istočnom; prolaskom semaforizirane točke oba traka nastavljaju prema jugu i susreću se na novom dijelu rotora,
–          od istoka prema sjeveru ulazak na Jadranski most bit će reguliran prometnim znakom – trokutom „raskrižje s cestom koja ima prvenstvo prolaza“ (ulazak na most dosad je bio u režimu slobodnog toka).

Sljedeća kretanja su poboljšana ili nema promjene u odnosu na dosadašnje stanje:
–          od zapada prema istoku vozila će se kretati novim dijelom rotora,
–          od zapada prema sjeveru se zadržavaju dva prometna traka i postojeća regulacija semaforom,
–          od sjevera prema zapadu vozila će, umjesto skretanja na privremenu prometnicu, produžiti ravno preko novog rotora na Jadransku aveniju,
–          od istoka prema zapadu vozi se privremenom prometnicom.

Manje izmjene su na raskrižju Jadranska avenija – Ulica Vice Vukova, gdje će se promijeniti smjerovi kretanja na prilaznim rampama. Svi prometni tokovi će biti kanalizirani i odvojeni bez kolizija, a zbog korištenja više prometnih površina propusna moć raskrižja bit će povećana.

Gravički prikaz možete pogledati ovdje i ovdje.

2. faza radova
Druga faza trajat će od 10. 11. 2019. do 1. 12. 2019. kada se uređuje istočni kolnik i dio mosta. Promjene u odnosu na prvu fazu radova su sljedeće:
–          od sjevera prema istoku oba se traka vraćaju na zapadni kolnik i vode paralelno preko semafora i novog dijela rotora,
–          od istoka prema sjeveru se formiraju dva prometna traka na novom dijelu rotora i semaforskom regulacijom dozvoljavat će se ulazak na Jadranski most,

Ostala kretanja zadržavaju režim kretanja iz 1. faze. Na križanju Jadranske avenije i Ulice Vice Vukova zadržava se ista privremena regulacija prometa.

Grafički prikaz možete možete pogledati ovdje i ovdje.

Cjelokupnu prometa pogledajte na Kružni tok Remetinec 20.10.- 01.12.2019. – Uspostava dodatne regulacije prometa (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni