Od 2. svibnja počinju upisi u dječje vrtiće

Od 2. svibnja počinju upisi u dječje vrtiće

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2017. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom

Iz Gradskog ureda za obrazovanja, kulturu i sport danas je stigla Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2017. / 2018. na području Grada Zagreba.

Dječji vrtići Grada Zagreba primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja od 2. svibnja do 12. svibnja 2017. godine za redoviti program u petodnevnom radnom tjednu, program predškole i posebni program (za djecu s posebnim potrebama, pripadnike nacionalnih manjina i djecu s posebnim interesima itd.).

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja samo jednom dječjem vrtiću u pravilu prema mjestu stanovanja:

1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranicama dječjih vrtića i www.zagreb.hr),

2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,

3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam – putem nadležnog gradskog ureda provjeriti podatak o prebivalištu djeteta, te presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika,

4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

Ako dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će imati djeca: roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića 30. svibnja 2017.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 16. lipnja 2017.

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2017. ili do uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2017. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine u dječje vrtiće koji imaju slobodna mjesta.

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport izvještavat će o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima na mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr), početkom svakog mjeseca.

Prije upisa djeteta roditelj je obvezan dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.

Izvorni dokument Obavijesti možete preuzeti ovdje (.doc)

(ZG-magazin)