Od 1. veljače poskupljuje odvoz smeća

Od 1. veljače poskupljuje odvoz smeća

Jozić: Povećava se iznos fiksnog dijela računa, ali građani mogu utjecati na njegov varijablini dio

Zagrepčane od 1. veljače 2020. očekuje poskupljenje fiksnog dijela usluge odvoza komunalnog otpada. I to značajno. Naime, Grad Zagreb je u petak, 8. studenoga dao na javno savjetovanje prijedlog izmjena i dopuna odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada. Prema prijedlogu, fiksni dio za kućanstva iznosio bi 68,57 kuna s PDV-om, dok bi varijabilni dio cijene ovisio o veličini spremnika i broju njegovih pražnjenja tijekom mjeseca.

Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić razloge poskupljenja obrazlaže novim pristupom gospodarenju otpadom.

Navodi da se izmjena navedene odluke donosi temeljem uredbe Vlade koju je donijela sredinom rujna. Također, ulaskom u EU preuzeli smo ciljeve o odvajanju do 50 posto otpada na kućnom pragu.

Jozić navodi kako je ranije ‘Čistoća’ kod korisnika dolazila samo po mješoviti komunalni otpad, što se u međuvremenu promijenilo te se broj odvoza povećao. Dvaput mjesečno odvozi se papir, dva puta plastika, četiri puta bio otpad i dva ili tri puta tjedno mješoviti komunalni otpad. To je razlog poskupljenja fiksnog dijela troškova.

Fiksni dio za sva kućanstva od 68,57 kuna s PDV-om pokriva troškove prikupljanja i odvoza svih reciklabilnih sirovina, pražnjenja i održavanja reciklažnih dvorišta i zelenih otoka, oporabe otpada, kamiona i cijena goriva, satnica djelatnika i amortizacije. A na varijabilni dio troška – građani mogu utjecati sami, ovisno o veličini i broju pražnjenja spremnika za otpad, odnosno o tome koliko odvajaju otpad i koriste infrastrukturu Grada Zagreba.

Cijenu po litri otpada određivala bi podružnica Zagrebačkog holdinga “Čistoća”, a Jozić smatra da ta cijena ne bi trebala puno razlikovati od sadašnje cijene po litri koja je nešto više od 9 lipa. Ističe da je prednost za korisnike ta da ako ne bude pražnjenja spremnika, tog dijela računa neće ni biti. Osim fiksnog i varijabilnog dijela cijene, tu je i cijena ugovorne kazne, u slučaju kada se postupa protivno ugovoru o korištenju javne usluge. Uz to, Jozić je najavila proširenje odluke o socijalnoj skrbi tako da bi socijalno ugroženim građanima pomogli plaćati jedan dio fiksnog djela.

Nove i više cijene javne usluge primjenjivale bi se od 1. veljače 2020, a točan cjenik usluga bit će objavljen prije tog roka. Što se tiče spremnika za otpad ispred zgrada gdje postoji problem da netko drugi ubacuje smeće u tuđe spremnike, Jozić je istaknula da to ne kontrolira davatelj usluge, već sam korisnik. Također, u zgradama postoji opcija da stanari sufinanciraju “pametne” spremnike kakvi već postoje na Malom Lošinju.

Iz Grada poručili: Slijedimo Uredbu Vlade RH

Na poskupljenje usluge odvoza komunalnog otpada oglasili su se i priopćenjem iz Ureda gradonačelnika.

Podsjećaju kako je 14. rujna 2019. na snagu stupila Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada Republike Hrvatske.

»Najznačajnije izmjene odnose se na obvezu utvrđivanje dvije kategorije korisnika javne usluge, kućanstva i oni koji nisu kućanstva (korisnici koji obavljaju djelatnost). Pored toga značajna izmjena odnosi se i na činjenicu da se u samoj Odluci koju donosi predstavničko tijelo lokalnih jedinica treba utvrditi cijena minimalne javne usluge«.

U priopćenju pojašnjavaju da cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), sukladno zakonu i Uredbi uključuje troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, prijevoza otpada, obrade otpada (osim troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada), troškove nastale radom reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada i vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugama. Cijena obvezne minimalne javna usluge i usluge povezane s javnom uslugom na području grada Zagreba za korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo predložena je u visini 60,68 kn uvećano za PDV (68,57 kn).

»Korisnici koji nisu kućanstva dodatno se dijele u sedam potkategorija, koje je definirala Uredba, što im određuje i visinu iznosa cijene obvezne minimalne javne usluge. Ista je predložena u ovisnosti od potkategorije kojoj korisnici pripadaju, od cca 75 do 180 kn mjesečno, uvećano za PDV«, navodi se u priopćenju.

Ugovorne kazne se odnose na postupke poput odlaganja problematičnog otpada koji sadrži opasne tvari ili glomaznog otpada u spremnike za komunalni otpad ili odlaganja miješanog komunalnog otpada u spremnike za papir ili biootpad i slično. Predmetne kazne predložene su u iznosima od 250 do 800 kn za kućanstva odnosno od 250 do 1000 kn za korisnike koji nisu kućanstva, a njihova visina ograničena je Uredbom Vlade RH.

Korisnicima usluge omogućit će se da biraju broj pražnjenja i volumen spremnika za miješani komunalni otpad te da samim time i utječu na ukupan iznos koji će platiti za uslugu.

»Cilj navedenih promjena je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. Navedenim promjenama želi se potaknuti korisnike usluga da odvojeno predaju otpad kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, smanjio udio biorazgradivog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje otpadnog papira, otpadnog metala, otpadne plastike i otpadnog stakla te da se do 2020. osigura odvajanje 50 % komunalnog otpada«, zaključuje se u priopćenju iz Ureda gradonačelnika. (ZG-magazin / Hina)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni