Obrtnici traže zakonske izmjene za obavljanje taksi djelatnosti

Obrtnici traže zakonske izmjene za obavljanje taksi djelatnosti

Dozvole će se ubuduće izdavati za jedno vozilo i obrtnici s višegodišnjim iskustvom u obavljanju ove djelatnosti neće morati polagati ispit za upravitelja prijevoza

Delegacija Hrvatske obrtničke komore na čelu s predsjednikom Dragutinom Ranogajcem na sastanku u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture prošlog je tjedna detaljno je upoznala predstavnike ministarstva s prijedlozima HOK-a koji se odnose na obavljanje taksi djelatnosti.

Podsjetimo, Ministarsvo je krajem 2020. u javno savjetovanje stavilo izmjene i dopune Zakona o prijevozu u cestovnom prometu na koji je HOK uputio svoje primjedbe. Stoga je održan sastanak kako bi se još jednom pojasnili prijedlozi HOK-a i riješili problemi na koje upozoravaju obrtnici.

Predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec i predsjednik Ceha prijevoznika Udruženja obrtnika Split, ujedno i taksi prijevoznik iz Splita, Milivoj Topić, predstavnike ministarstva upoznali su sa stvarnim stanjem u primjeni zakona u turističkom središtu poput Splita.

Kao najveći problem istaknuta je trenutna situacija u kojoj se taksi prijevoz obavlja temeljem „kopije dozvole“. Postojeće rješenje kojim taksi prijevoznik u vozilu mora imati samo presliku dozvole te sam voditi bazu vozila s kojima obavlja taksi prijevoz, smatraju, nije se pokazalo dobrim.

Mišljenja su kako je nužno da postoji transparentan registar vozila s kojima se obavlja ova djelatnost. Sukladno prijelogu HOK-a, vozila moraju biti na adekvatan način označena tj. svaki korisnik ove usluge mora nedvosmisleno znati da je vozilo s kojim se obavlja taksi prijevoz za tu svrhu registrirala jedinca lokalne samouprave.

Prijedlozi HOK-a za izmjenu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu su idući:

  • jedinice lokalne samouprave morale bi same odrediti visinu naknade za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza na svojem području;
  • dozvola za obavljanje taksi prijevoza izdaje se za jedno vozilo i za jednu registarsku oznaku; jedinice lokalne samouprave morale bi imati obvezu voditi registar izdanih dozvola taksi prijevoznicima odnosno registarskih oznaka vozila kojima se obavlja taksi prijevoz, a navedeni registar mora biti javan;
  • način izdavanja dozvola te upis registarske oznake vozila u izdane dozvole (za pojedino vozilo) morao bi se primijeniti i na one prijevoznike koji već imaju važeće dozvole uz određeni period prilagodbe;
  • upravitelj prijevoza morao bi biti isključivo fizička osoba. Jedna fizička osoba mogla bi biti upravitelj prijevoza u najviše 3 obrta ili trgovačka društva, maksimalno za 15 vozila;
  • vratiti odredbu iz prijašnje verzije Zakona kojom su osobe koje su do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu imale najmanje pet godina radnog iskustva u obavljanju autotaksi prijevoza, oslobođene obveze polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza.

Predstavnici ministarstva potvrdili su da u ovom trenutku pripremaju izmjenu načina na koji se izdaju dozvole za taksi prijevoz, koje bi se izdavale samo uz pojedino vozilo. Nadalje, nastojat će se i prilagoditi Bazu izdanih dozvola i licencija da istu vode gradovi te razmotriti zahtjev HOK-a da se ograniči broj subjekata u kojima ista osoba može biti upravitelj prijevoza.

Zaključno, prihvatit će se zahtjev HOK-a za vraćanjem u Zakon odredbe o izuzeću polaganja ispita za one taksiste koji su s 31. srpnja 2010. imali 5 godina iskustva rada u ovoj djelatnosti. (ZG-mag)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni