Obračunavanje komunalnih naknada za legalizirane objekte

Obračunavanje komunalnih naknada za legalizirane objekte

Naplaćuje se i naknada za uređenje voda i odvoz komunalnog otpada

Počelo je evidentiranje legaliziranih površina za obračun komunalne naknade, naknade za uređenje voda i naknade za odvoz komunalnog otpada za one koji su predali zahtjev za legalizaciju nekretnine u gradu Zagrebu.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji kao zakonsku obvezu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenih, garažnih i poslovnih prostora. Uz komunalnu naknadu naplaćuje se i naknada za uređenje voda koja predstavlja prihod Hrvatskih voda. Korisnici se također uključuju u sustav naplate odvoza komunalnog otpada.

U slučaju da zaprimite naloge za plaćanje za proteklo razdoblje za koje ste već izvršili plaćanja dijela svojih obveza, za izračun i uplatu razlike (bez naplate provizije) možete se obratiti u Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga, Ulica grada Vukovara 41, Zagreb ( e-mail adresa: centarzakorisnike@zgh.hr).

Primatelj rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda, ako smatra da za isto ima osnove, može uložiti žalbu na svako rješenje, u roku i prema uputi o pravnom lijeku. (zg-m)