Obnovljen park “Krešimirac” i fontana “Kozmički ciklus vode”

Obnovljen park “Krešimirac” i fontana “Kozmički ciklus vode”

Gradonačelnik Milan Bandić otvorio je u četvrtak ujutro 4. kolovoza park Krešimirac i fontanu Kozmički ciklus vode na Trgu kralja Petra Krešimira IV, čija se obnova odvijala pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode budući da su oba autorska djela pod zaštitom.

“Prije deset godina obnovili smo dječji park na Trgu kralja P. Krešimira IV., a danas evo otvaramo i ovaj dio Trga – park Krešimirac i fontanu. Od 44 fontana koje Zagreb ima mi trenutno obnavljamo njih 26”, rekao je gradonačelnik Bandić, najavivši da će za mjesec dana biti otvoren i obnovljeni park u Kukuljevićevoj ulici i dvije fontane koje ga krase.  “Povijest, znamenitosti i krajobraznu arhitekturu Zagreba ne smijemo zaboraviti, već ih trebamo cijeniti, čuvati i njegovati.”

Voditeljica Projekta Dragana Jaramaz naglasila je da je napravljena replika parka i fontane, hortikultura u cijelosti revitalizirana s raznovrsnim biljnim trajnicama, obnovljene kamene staze, postavljene nove klupe i koševi za smeće. Napravljena je hidroizolacija, a zbog velike potrošnje vode, umjesto ireverzibilnog sistema rada fontane, napravljen je reverzibilni. Obnovljen je bazen i donji dio fontane, te postavljena nova pergola i rasvjetni stupovi s fenjerima.

Naime, Park Krešimirac, djelo krajobraznog arhitekta Ćirila Jeglića iz 1938., izuzetno je vrijedno ostvarenje parkovne arhitekture i prvi primjer oblikovanja gradskog parka po načelima suvremene struke krajobrazne arhitekture u Hrvatskoj.

Fontana i bazen Kozmički ciklus vode iznimno je djelo Josipa Seissela, nastalo 1935., s izrazitim meditativnim obilježjem.

(ZG-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni