Obnovljen dio Ulice Kozjak

Obnovljen dio Ulice Kozjak

(Nije moglo proći bez nezgrapnih »ležećih policajaca«)

»Dižemo prometni standard u svim dijelovima grada gdje mjesni odbori i građani ukažu na problem. Kako danas ovdje, tako i ubuduće«, rekao je u srijedu zagrebački gradonačelnik Milan Bandić prilikom obilaska Ulice Kozjak u kojoj su, na dijelu od Barutanskog jarka do Ulice Rebar, završeni radovi.

Najavio i da uskoro počinje tradicionalno proljetno »peglanje cesta«, čišćenje i krpanje rupa, a na ljeto, u vrijeme godišnjih odmora, planirani su veći zahvati na prometnicama.

Kako je objasnio Hasan Džonbić iz Zagrebačkih cesta, na uređenje 650 metara Ulice Kozjak utrošeno je odnosno 1000 tona asfalta. Ugrađeno je 40 novih poklopaca komunalnih instalacija, a postavljena je nova horizontalna signalizacija te je obnovljena vertikalna signalizacija. Cjelokupna investicija iznosila je oko 900.000 kuna. (zagreb.hr)