Obećavajući potencijal novog materijala za primjenu u litij-ionskim baterijama

Obećavajući potencijal novog materijala za primjenu u litij-ionskim baterijama

(Matea Radić / Foto: IRB)

Istraživački tim predvođen istraživačima s Instituta Ruđer Bošković (IRB) razvio je novi materijal poboljšanih svojstava za primjenu u litij-ionskim baterijama.

Novi materijal razvijen je na bazi silicija, a karakterizira ga porozna struktura koja mu omogućava bolju izmjenu naboja. Unaprijeđena je i vodljivost materijala te kapacitet. Rezultati istraživanja važni su u daljnjem razvoju anodnih materijala za litij-ionske baterije, a objavljeni su u časopisu Journal of Electroanalytical Chemistry.

Novi anodni materijal razvila je doktorandica Matea Raić u Laboratoriju za molekulsku fiziku i sinteze novih materijala IRB-a pod mentorstvom dr. sc. Mile Ivande, te uz pomoć dr. sc. Lare Mikac pri sintezi.

Stručnjaci procjenjuju da će tržište baterija do 2028. godine biti vrijedno preko 30 milijardi eura. Najveći udio na tržištu i dalje će imati litij-ionske baterije s rastom od 8,5 do 9,4 posto tijekom predviđenog razdoblja.

Naime, konvencionalne baterije koje koriste grafitne anode imaju brojne nedostatke, od malih kapaciteta, skladištenja i visoke cijene. Korištenjem silicija smanjuje se trošak po kilovat satu, osim toga velika prednost silicija je i njegova prirodna rasprostranjenost.

»Silicij se pokazao kao anodni materijal nove generacije jer postiže specifične kapacitete deset puta veće od konvencionalne grafitne anode«, objašnjava doktorandica Matea Raić, prva autorica na radu.

»Pripravljeni materijal ima poroznu strukturu, što omogućuje bolju izmjenu naboja, a dodatno je unaprijeđen depozicijom nanočestica srebra kojima smo povećali vodljivost samog materijala u svrhu postizanja većeg kapaciteta. U našim daljnjim istraživanjima pokušat ćemo dodatno optimizirati elektrodu i postići veći broj ciklusa punjenja i pražnjenja«, zaključuje Raić. (ZG-mag)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni