Obavijest o recikliranju građevinskog otpada

Obavijest o recikliranju građevinskog otpada

Radna jedinica Recikliranje građevinskog otpada podružnice Zagrebačke ceste na lokaciji Tišinska ulica 26 (iza sajma automobila prva ulica desno – nasuprot Čistoće)od 01. srpnja 2016. godine do daljnjega prima samo beton, šljunak, asfalt i kamen.

Ostalu građevinsku šutu (žbuku, ciglu, crijep, keramiku) fizičke osobe mogu predati u reciklažna dvorišta Čistoće, a pravne osobe ovlaštenim oporabiteljima.

Građane koji žele dovesti i zbrinuti građevinski otpad upućujemo da ispune tiskanicu za inertni otpad s ispravnim i točnim podacima (Obrazac Prateći list za neopasni/inertni otpad PL-No/Io može se kupiti u Narodnim novinama).

Prihvaća se isključivo građevinski otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, a koji nema opasnih svojstava te koji nije na bazi gipsa.

Građevinski otpad građani mogu dovesti i odložiti bez plaćanja naknade na adresi Tišinska ulica 26 (iza sajma automobila prva ulica desno – nasuprot Čistoće), u radnom vremenu od 7 do 15 sati (osim vikendom i blagdanima).

Dodatne informacije se mogu dobiti na kontakt brojeve 01/6422-192 i 01/6422-193.

Upute za popunjavanje pratećeg lista dostupne su na ovoj poveznici (Narodne Novine – str. 22 – 24). (zg-m)