Novinarski seminar u Njemačkoj

Zaklada za obrazovanje novinara savezne zemlje Saske (“Sächsische Stiftung für Medienausbildung”) organizira seminar za novinare iz srednje i istočne Europe.

Seminar se održava od 16. do 27. rujna 2013., a namijenjen je mlađim novinarima koji govore  njemački i koji bi željeli upoznati način rada javnih i privatnih medija u Njemačkoj. Troškove  putovanja i boravka na seminaru snosi organizator.

Opširnije obavijesti o seminaru i prijavi nalaze se na stranici: www.ssm-seminar.de.

Rok za prijavu je 8. kolovoza 2013. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni