Novim Pravilnikom HZZO ograničava prava pacijenata

Novim Pravilnikom HZZO ograničava prava pacijenata

“Čekamo da se Pravilnikom o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova HZZO-a izmjeni, bude transparentan, da njegova primjena bude jasna svim građanima. Ne želimo se boriti za prava pacijenata na ulici“, poručio je Ivica Belina

Udruge pacijenata okupljene u akciji „Ništa o nama bez nas“ u ponedjeljak su na konferenciji za novinare u prostorijama Zagrebačkog dijabetičkog društva upozorile na ograničenja koja se pokušavaju nametnuti novim Pravilnikom o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO-a).

O ovom Pravilniku 8. veljače završilo je e-savjetovanje, a 15 udruga je dalo svoje mišljenje o njemu.

Kako je rečeno, udruge su zabrinute zbog ograničenja stavljanja na listu HZZO-a, osobito inovativnih lijekova i proširenja indikacija pojedinih lijekova. Po mišljenju udruga odredbama predloženog Pravilnika potencijalno se značajno ugrožava dostupnost lijekova i liječenja građana Republike Hrvatske.

„Može se iščitati da će se lijekovi doplaćivati. Stoga nas zanimaju razredi doplate, najviši iznos doplate, hoće li postojati imovinski cenzus za doplatu. U tom slučaju bi se napravila diskriminacija između onih koji mogu platiti svoje liječenje i onih koji se neće moći liječiti“, rekao je predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina.

Pojasnio je da u Pravilniku nisu definirane procedure kako se donose odluke o dolasku lijekova na listu i premda se poziva na direktivu Europske komisije, ne koriste se kriteriji koji su unaprijed predvidljivi, objektivni i mjerljivi.

 „Zahtijeval smo da Pravilnik bude transparentniji, da jasnije budu opisane procedure kako lijekovi dolaze na listu“, istaknuo je Belina. Dodao je da su pacijenti kojima će biti ograničena dostupnost lijekova i liječenja oni koji boluju od rijetkih bolesti, onkološki pacijenti, hematološki pacijenti, oni koji boluju od autoimunih i ostalih bolesti koje se liječe inovativnim lijekovima.

 „Očekujemo da nam se odgovori na pitanja koja smo postavili u e savjetovanju. Čekamo da se Pravilnik izmjeni, bude transparentan, da njegova primjena bude jasna svim građanima. Ne želimo se boriti za prava pacijenata na ulici“, poručio je Belina.

Predsjednik udruge Remisija Nenad Horvat je rekao da primjenom Pravilnika može doći do diskriminacija temeljem socioekonomskih razlika.

 „Ako bi došlo do nadoplate lijeka, onda bi smo došli do situacije da bi se liječili samo oni koji mogu nadoplatiti lijek, a oni koji si to zbog materijalne situacije morali bi se prestati liječiti ili dobiti lijek koji nije primjeren njihovom zdravstvenom stanju”, rekao je Horvat. Dodao je kako ne dolazi samo do diskriminacije nego prijedlog Pravilnika predlaže ograničavanje prava pacijenata protivno članku 2 Zakona o zaštiti prava pacijenata. Naglasio je kako Pravilnik predmnijeva i ukidanje autonomije liječnika pri propisivanju terapije, jer ih ograničava na lijek koji i nije najbolja opcija za pacijenta.

 „Ovaj Pravilnik ne da zaslužuje popravni, nego neprolaznu ocjenu. Mora se raditi ispočetka, uz sudjelovanje predstavnika pacijenata“, istaknuo je Horvat.

Predsjednica Zagrebačkog dijabetičkog društva Manja Prašek je upozorila da je dijabetes javnozdravstveni problem i ogroman je porast broja oboljelih. Naime, registrirano je više od 300 tisuća ljudi oboljelih od dijabetesa, ali se smatra da je oko 400 tisuća onih koji ne znaju da imaju dijabetes.

Prašek se složila da se Pravilnikom smanjuju prava pacijenata. „Lijekovi koji su inovativni, koji su dokazani u svijetu da sprječavaju kardiovaskularne komplikacije se ograničavaju ljudima jer odlaze na listu B i moraju se nadoplatiti. Dokazano je kliničkim studijama da se ovi lijekovi moraju dobivati kod tipa 2 šećerne bolesti jer sprječavaju kardiovaskularne komplikacije u većoj mjeri od onih koji su zamjenski, ali zbog nadoplate nisu dostupni svima“, istaknula je doktorica Prašek.

Predsjednica udruge Debra Vlasta Zmazek je rekla da prijedlog Pravilnika nije jasno definirao dolazak orphan lijekova na listu HZZO-a te se ograničavanjem dostupnosti dolaska inovativnih lijekova i proširenja indikacija lijekova na listi HZZO-a izravno ograničava dostupnost liječenja djeci i osobama oboljelima od rijetkih bolesti.

„Ublažavanje simptoma bolesti i potencijalni smrtni ishodi oboljelih od rijetkih bolesti ovise isključivo o inovativnim lijekovima i liječenjima koji njima i njihovim obiteljima pružaju nadu u poboljšanju kvalitete života“, poručila je Zmazek.

Ivana Vranješ

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni