Novi sandučić s dva pretinca

Novi sandučić s dva pretinca

Prepisivanje znanstvenih radova se javlja svuda, pa i kod nekih ministara u SR Njemačkoj. Tamo slijedi oduzimanje titule. Kod nas, utvrdite da vas je prepisala čelna osoba fakulteta, slijedi vam prijava da uznemirujete kolektiv i kazna. Međutim, počinju vam se slati potvrde da ste recenzirali radove jer i to se negdje broji

Ovih dana otvorio sam, po novohrvatskom: folder i dva subfoldera. Zašto? Nametnula se potreba, jer su počele pristizati neke potvrde. Da sam nešto recenzirao ili da sam bio na nekom skupu. Da je to počelo dolaziti kada sam započeo karijeru pred više od pola stoljeća, nakupilo bi se knjiga od više tisuća stanica.

Stvarno je postalo potrebno dijeliti potvrde. Evo zašto?

Novi poredak, koji već sada ima u Hrvatskoj zastupnike na raznim razinama traži da imate što više radova ili barem sudjelovanja na skupovima. Što pritom potpomažete stvaranje ekstraprofita najgorim izrabljivačima u kapitalističkom sustavu – raznim podatkarama, nikoga ne zabrinjava. Osim što sve učestalije plaćate objavu rada, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) mora stranim podatkarama plaćati ogromne iznose za pristup izvorima informacija.

I sada počinju igre. O prepisivanju nema smisla govoriti. To se javlja svuda, pa i kod nekih ministara u SR Njemačkoj. Tamo slijedi oduzimanje titule. Kod nas, utvrdite da vas je prepisala čelna osoba fakulteta, slijedi vam prijava da uznemirujete kolektiv i kazna.

Međutim, počinju vam se slati potvrde da ste recenzirali radove jer i to se negdje broji. Stvarno mi je žao da mi nisu slali potvrde za zbornike radova u izdanjima Društva za plastiku i gume (pretežni dio je prikazan na slici). Sada je moda da pošaljete rad za konferenciju, ljudi objave a vi ne dođete i ne platite pristojbu. Sada više ne možete dokazati da ste to stvarno objavili u zborniku i održali predavanje.

No to je samo vrh sante leda nepodopština. I usprkos svemu Sveučilište u Zagrebu je na šangajskoj listi, onoj najdiskutabilnijoj, među 2,5 % najboljih sveučilišta, a mnoga su i među 5 ili 10 %. Svi su bolji od konkurentnosti Hrvatske, koja i dalje drži 77 mjesto među 140 država.

I tako sam načinio novi sandučić s dva pretinca. U jedan ću pohraniti potvrde o sudjelovanju na skupovima, a u drugi potvrde da sam bio recenzent. Za uspomenu, jer mi ne treba za neki izbor.

prof. emer. Igor Čatić

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni