Novi Pakt EU o migracijama i azilu “nudi solidarnost s figom u džepu”

Novi Pakt EU o migracijama i azilu “nudi solidarnost s figom u džepu”

Tea Vidović iz Centra za mirovne studije (CMS) istaknula je da je Pakt predstavljen kao novi početak, a zapravo se radi o dobro poznatim praksama kršenja ljudskih prava koje se dodatno produbljuju

Centar za mirovne studije i Rehabilitacijski centar za stres i traumu u utorak su na zagrebačkom Europskom trgu održali konferenciju za novinare vezano za novi Pakt Europske unije o migracijama i azilu. Ovim paktom predlaže se politička, pravna i praktična promjena sustava azila u EU i njenim članicama, a njegovo usvajanje očekuje se na proljeće 2021. godine.

Tea Vidović iz Centra za mirovne studije (CMS) istaknula je da je Pakt predstavljen kao novi početak, a zapravo se radi o dobro poznatim praksama kršenja ljudskih prava koje se dodatno produbljuju.

Upozorila je da Pakt naglašava solidarnost kao vrijednost, ali se radi o solidarnosti među državama članicama dok se se solidarnost prema izbjeglicama i drugim migrantima ne spominje.

„Ono o čemu Pakt stalno govori je povratak, odnosno vraćanje ljudi, premda se radi o područjima u kojima im životi i sigurnost mogu biti ugroženi te je upravo u tom segmentu suprotan konvenciji o izbjeglicama”, izjavila je Vidović. Naglasila je da novi Pakt EU o migracijama i azilu zapravo nudi solidarnost na papiru s figom u džepu.

Antonia Pindulić iz CMS-a pojasnila je da se Paktom žele otvoriti probirni centri na vanjskim granicama Europe. „Dolaskom na granicu osoba bi bila prisilno smještena u nekakav centar na ničijoj zemlji lišena slobode, praktički smještena u zatvor dok se ne odluči hoće li dobiti priliku da zatraži međunarodnu zaštitu ili će bez međunarodnim pravom predviđene procedure biti prognana u zemlju gdje joj prijeti opasnost”, istaknula je Pindulić. Poručila je da se ne smije dopustiti da Hrvatska postane ključni dio “prljave, okrutne igre ljudskim životima”.

„Između 5 i 35 % ljudi iz migrantske populacije su žrtve mučenja, ponižavanja i drugih oblika nehumanog postupka“, izjavila je je Dragana Knezić iz Rehabilitacijskog centra za stres i traumu.

„Postojeće EU zakonodavstvo EU ranjivim skupinama jamči da će se njihove specifične potrebe procijenjivati i uzeti u obzir prilikom prihvata, a žrtvama torture i drugih oblika nasilja jamči medicinsku i psihološku pomoć i podršku”, kaže Knezić. Upozorila je da osnivanje probirnih centara otvara niz pitanja o tome tko će i kako štiti prava i sigurnost ove izrazito ranjive skupine migranata.

Ivana Vranješ

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni