Novi ciklus apstrakcija Duška Šibla

Novi ciklus apstrakcija Duška Šibla

U kontinuiranom slikanju, u čvrstom kontaktu s kistom, bojom, platnom, u slikarskom nadahnutom radu otvaraju se brojne mogućnosti za umjetnika. Ukazuju se obećavajuće varijacije,ili u temi ili u koloru, uglavnom, pojavljuju se nova rješenja.

Tako se i u predanom slikanju Duška Šibla pojavila skupina slika razbuktalog kolora u volumenima nebrojenih pravaca gibanja, rekli bi, uznemirena jata obojanih tragova formiraju se u brišućem letu. Za trenutak se može učiniti kako će se ova jata ubrzo transformirati u figure u pokretu ili u neki drugi poznati slikarev oblik jer ovo je prijelazna faza, tvorba novoga, rasuti svijet koji traži svoj izvorni identitet.

Šibl je kreirao niz akrila u impresivnom formatu, 120 x 80 cm, s apstraktnim motivima, izveden kolorističkom gestom koja ima snagu tsunamija.

Silna energija izbija iz ovih slika, gotovo da se prelijeva preko ruba slike. Žestoko, surovo nanošenje boje na površinu platna ključan je element ovoga ciklusa. Očito je koliko slikar uživa u stvaralačkom procesu, oslobađajući boju, oslobađa se i sam, u kreaciji novoga.

Niz apstraktnih akrila u velikom formatu suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, slikara Duška Šibla, uspješnog i vrijednog autora, uzbudljivi je osobni doprinos aktualnoj produkciji. Svakako će biti vrlo zanimljivo vidjeti kako će se razvijati daljnji rad na ovome ciklusu apstraktnih motiva.

Miroslav Pelikan

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni