Nove spoznaje o atmosferskom taloženju metala u tragovima na površini Jadrana

Nove spoznaje o atmosferskom taloženju metala u tragovima na površini Jadrana

(Dr. sc. Abra Penezić, iz Laboratorija za fizičku kemiju tragova IRB-a)

Znanstvenice Instituta Ruđer Bošković (IRB) su, u suradnju s kolegicama s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, objavile nova saznanja o atmosferskom taloženju metala u tragovima na površinske vode Srednjeg Jadrana.

Riječ je o metalima koji unatoč niskim koncentracijama imaju važan utjecaj na kvalitetu zraka i na rast i razvoj morskih mikroorganizama, te trebaju biti pod konstantnim nadzorom. Rezultati istraživanja objavljeni su u uglednom multidisciplinarnom časopisu ‘Chemosphere‘. Dobiveni rezultati doprinijet će daljnjim saznanjima o procesima na ovom specifičnom međufaznom području te međudjelovanju atmosfere i mora.

Atmosferski put dominantan za prijenos antropogenih tvari s kopna

Atmosferski prijenos nije samo značajan, već često i dominantan put kojim se prirodne i antropogene tvari prenose s kopna na morsko područje. Jednom uneseni putem procesa suhog i mokrog taloženja, atmosferske lebdeće čestice ili aerosoli postaju vanjski izvor hranjivih, ali i toksičnih tvari za vodene ekosustave. Atmosfersko taloženje može biti od posebnog značaja za oligotrofne vode koje su siromašne hranjivim solima, kao što je to područje Srednjeg Jadrana.

Obalno područje Jadranskog mora nalazi se pod konstantnim utjecajem antropogenih aerosola urbanih i industrijskih dijelova kontinentalne Europe kao i donosa Saharske prašine, posebno u proljeće i ljeto. Ono je i područje vrlo visokog rizika od otvorenih požara koji predstavljaju značajni izvor emisija aerosola, a čiji utjecaj na površinske vodene sustave do danas nije istražen.

”U ovom radu istraživali smo varijabilnost koncentracija biološki značajnih metala u tragovima (odnosno cinka, bakra, olova, kobalta, nikla i kadmija) te njihove taložne tokove na površinske vode Srednjeg Jadrana. Na morskoj postaji Martinska provedeno je šestomjesečno uzorkovanje čestica aerosola (PM10), ukupne taložne tvari, morske vode s dubine od jednog metra te površinskog mikrosloja mora kao same granice faza more-atmosfera,” objašnjava prva i dopisna autorica na radu dr. sc. Abra Penezić, iz Laboratorija za fizičku kemiju tragova IRB-a.

Utjecaj lokalnih požara i prometa

Dr. Penezić dodaje kako rezultati do kojih su došli ukazuju na to da tijekom hladnijeg dijela godine na povećane koncentracije cinka, kadmija i olova utječu lokalni te regionalni izvori povezani s grijanjem kućanstava kao i dominantni dalekosežni prekogranični prijenos antropogenih tvari iz kontinentalne Europe. Ttijekom turističke sezone povećane emisije iz prometa utječu na atmosferske koncentracije nikla, kobalta i bakra.

Također, intenzivni lokalni požari otvorenih područja i donos mineralne prašine iz Sahare pokazali su se odgovornima za povećanje koncentracija tragova metala u česticama kao i njihovo mokro i suho taloženje. Iako je suho tj. gravitacijsko taloženje atmosferskih čestica kontinuirano prisutno, mokro taloženje uslijed oborina čini važan put prijenosa tvari iz atmosfere na more i kopno.

Intenzivne epizode otvorenih požara i donosa saharske prašine značajno su utjecale na tokove taloženja tragova metala, ukazujući da i manji broj takvih ekstremnih događaja, uobičajenih za mediteranska obalna područja, može biti odgovoran za veći dio ukupnog taloženja.

Istraživanje je provedeno u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-2018-01-3105 BiREADI (http://bireadi.irb.hr/). (ZG-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
 • comment-avatar
  pozitivac 02/09/2021

  Viktor stvarno zna znanje da ocijeni kada nove generacije imaju na raspolaganju samo precizniju opremu

 • comment-avatar
  komentator 02/09/2021

  Viktor stvarno zna o čemu drugi pišu.

 • comment-avatar
  Šumitelj 31/08/2021

  S iznimnom znatiželjom i pozornošću pročitao sam ovaj vrlo vrijedan znanstveni doprinos „Ruđerovaca“. Dokazali su utjecaj metala na Jadran. Imam molbu. Trebalo bi s tim tekstom obvezno upoznati naše drage i poduzetne zelene aktiviste. Da nedokazanom utjecaju mikroplastike na ljude i životinje, posebno plastičnih vrećica, pridodaju sada i metale.

  • comment-avatar
   viktor 01/09/2021

   Da postoji širenje tvari koje dođu u okoliš ljudskom aktivnošću je poznata stvar. Puno toga se zna iz analize leda polarnih oblasti. Ako se dobro sjećam, primjetan porast nekih tvari/spojeva, koje se mogu povezati s ljudskom djelatnošću (korištenje ugljen!) se bilježi tamo negdje od 15 stoljeća…. tako da rezultati iz Ruđera nisu “ništa nova”. Danas su savršeni mjerni instrumenti pa je sve moguće otkriti svugdje, u svakoj tvari/smjesi skoro svaki element, pa s podacima treba biti oprezan, kako ne bi, kako navodi (i) “Šumitelj” došlo do nekih novih iracionalnih kampanja ….

 • Odgovori

  You have to agree to the comment policy.