Nova dječja poštanska marka “Čuvajmo naše šume”

Nova dječja poštanska marka “Čuvajmo naše šume”

Marka je nastala na temelju likovnog predloška učenice 2. razreda osnovne škole Marine Mohorovčić

Hrvatska pošta pustit će 17. rujna 2018. u optjecaj novu dječju poštansku marku „Čuvajmo naše šume“. Motiv prigodne dječje poštanske marke je maštoviti prikaz ježa kao čuvara šume.

Autorica prigodne marke je Lidija Novosel, dizajnerica iz Zagreba, dok je autorica predloška Marina Mohorovičić, učenica 2. razreda Osnovne škole Viktora Cara Emina iz Lovrana. Marke su tiskane u višebojnom ofsetnom tisku i u nakladi od 100 000 primjeraka. Nominalna vrijednost nove dječje marke iznosi 3,10 kuna, a marka je izdana u arku od 20 maraka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC). U Poštanskom uredu 10101 Zagreb (Jurišićeva 13) 17. i 18. rujna 2018. bit će u uporabi žig prvog dana. Sve poštanske marke, kao i ovo prigodno izdanje mogu se kupiti i u internetskoj trgovini Hrvatske pošte, www.epostshop.hr.

Čuvajmo naše šume

Šume su jedno od najvećih prirodnih bogatstava Hrvatske. Naše su šume prirodne, mješovite, šume s bogatom i raznolikom vegetacijom u kojima uz stabla gospodarski važnih vrsta imamo i razne prateće vrste drveća, grmlja i prizemnog raslinja, gljiva te, naravno, brojne predstavnike faune – od najsitnijih insekata, preko vodozemaca i gmazova, velikog broja vrsta ptica do sitnih i krupnih sisavaca.

Šume u Hrvatskoj, osim gospodarskog značenja, imaju vrlo važnu ekološku, zaštitnu, rekreativnu i krajobraznu ulogu. S obzirom na to da su neprocjenjivo prirodno bogatstvo jer je Hrvatska nezamisliva bez svojih šuma, potrebna je stalna briga i zaštita šuma kao prirodnog i složenog ekosustava.

Kako možemo sačuvati naše šume?

Svatko od nas svojim odgovornim ponašanjem u prirodi i prema njoj treba doprinositi zaštiti prirode, odnosno šuma. Jedan od načina očuvanja i zaštite šuma je stručno i odgovorno gospodarenje koje podrazumijeva uzgoj i zaštitu šuma te sječu uz obvezu obnove šume na posječenim površinama. Važnu ulogu ima i protupožarna zaštita jer su, nažalost, velike površine stradale od požara, a kojima treba dugi niz godina da bi se na njima šuma obnovila. Sadnjom stabala na neobraslim površinama (pošumljavanjem) povećavamo površinu šumskih ekosustava.

Odgovornim ponašanjem u šumi, pravilnim gospodarenjem otpadom, neoštećivanjem stabala, drugih biljaka i čuvanjem životinja osiguravamo o(p)stanak naših prirodnih šuma i šumskih ekosustava.

Ne zaboravimo!

Naše šume naslijedili smo od predaka, a posudili od potomaka – čuvajmo ih i vratimo potomcima sačuvane! (ZG-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni