“Ništa”

“Ništa”

Ništa

Ništa ti ne pripada,
Ništa nije obećano,
Ništa odavde
Nećeš
Ponijeti sa sobom.

Nisi ništa više
Doli strujanje rijeke,
Bezimeno crno
Između zvijezda,
Praznina u atomima
Koji te nastanjuju.

Ništa odavde nije
Tvoje.

Na ništa nećeš
Upisati ime.

Ti si taj
Koji pripada svemu,
Na kojeg su urezali
Slogovlja,
Koji je obećan
Kao postelja travi
Jednom kada
Brzaci utihnu.

Vlatka Planina
Zbirka poezije Neizbrojnosti (2017.)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni