Nepoznavanje prirodopisa

Nepoznavanje prirodopisa

U biologiji rod (gens) ukazuje srodnost vrsta, zajedničko podrijetlo. U sustavnim imenima psa (Canis familiaris) i vuka (Canis lupus) nalazi se ime roda (Canis) koje ukazuje da se pseća vrsta razvila iz one vučje. Stoga muškarci i žene ne mogu biti različitog roda, jer se ljudska vrsta razmnožava samo spolno, za razliku od nekih životinjskih vrsta

dr. sc. Nenad Raos

Nenad Raos

Posredstvom profesora Igora Čatića došao sam do jednog vrlo instruktivnog filma dramatičnog naslova »Nothing can save Europe« (eng. Ništa ne može spasiti Europu) u kojem se prikazuju novi dosezi spolnog odgoja u skandinavskim zemljama. Odgoj je liberalan: on uči djecu da sama odaberu svoj spol, oprostite rod.

Iako imam četiri diplome (inženjersku, magistarsku, doktorsku te diplomu postdoktorskog usavršavanja u Americi), iako sam napisao tri sveučilišna udžbenika i desetak znanstveno-popularnih knjiga iz svih područja znanosti, uz mnoštvo znanstvenih i stručnih radova, eseja i komentara – nikako ne mogu dokučiti što se krije iza riječi »rod«. Tu riječ povezujem s glagolom »roditi«, što znači da se svi članovi istoga roda rodili od istoga, naime da imaju iste pretke, poput pripadnika istoga plemena, što je i osnovno značenje latinske riječi gens (pleme, koljeno, porod, potomak, pasmina). U biologiji rod (gens) ukazuje srodnost vrsta, zajedničko podrijetlo. U sustavnim imenima psa (Canis familiaris) i vuka (Canis lupus) nalazi se ime roda (Canis) koje ukazuje da se pseća vrsta razvila iz one vučje.

Stoga muškarci i žene ne mogu biti različitog roda, jer se ljudska vrsta razmnožava samo spolno, za razliku od nekih životinjskih vrsta, pčela na primjer, koje se mogu razmnožavati i nespolno (partenogeneza). Kod ljudi je osim toga prisutan i seksualni dimorfizam (premda manje izražen nego kod kukaca), što znači da se muškarci i žene tjelesno, morfološki razlikuju. Razlikuju se i genski, čak do te razine da muškarci imaju jedan kromosom više od žena: 22. kromosomski par kod žena je XX, a kod muškaraca XY.

Ne može se nedostatak proglasiti društvenom normom. Zašto ne govoriti djeci kako ne treba učiti čitati jer ima i nepismenih? Što da na kraju kažem? Mladi, radite djecu! A oni koji ne žele, ionako će izumrijeti. To je zakon prirodnog odabiranja, darvinizam na djelu

Važnost spolnog razmnožavanja ne može se dovoljno naglasiti. Ne samo da o njemu ovisi opstanak ljudske vrste nego i svega živog na Zemlji. »Kambrijska eksplozija«, naglo bujanje života prije 570 milijuna godina, može se pripisati upravo pojavi spolnog razmnožavanja. Istina, biljke i neke životinje mogu se razmnožavati i nespolno, no takvim razmnožavanjem ne postiže se genska raznolikost nužna za opstanak vrste. Čak i agava koja se razmnožava nespolno (vegetativno) daje na kraju života svoj prvi i posljednji cvat.

Konvencije i pomodnosti

Sve bi to trebalo učiti u školi, a ne uči se. Ili se uči samo da se danas nabuba, a sutra zaboravi. Umjesto toga puni se djeci i ostalom pučanstvu glavu raznoraznim društvenim konvencijama i pomodnostima prikazujući sve to kao borbu za slobodu, ne znajući pritom što je sloboda – jer da bi se dokučio pojam slobode treba malo dublje zagrepsti u filozofiju. No kako će ti i takvi zagrepsti u filozofiju, kraljicu znanosti, kad im je i biologija knjiga sa sedam pečata. Prvo nauči kako djeca dolaze na svijet, a onda idi dalje.

Svrha svakog živog bića koje dođe na ovaj svijet je da produži svoju vrstu. Ljudska je spolnost dakako kompleksnija od one životinjske, no upravo zato što je kompleksna zahtijeva posebnu pozornost. Istina je da dijete nema pravu predodžbu o svojoj spolnosti, ali samo zato što je intelektualno (i tjelesno) nerazvijeno. Spolni se identitet razvija kao što se razvija svako drugo duševno svojstvo. Pustiti djeci na volju da odaberu »rod«, kako to čine u Skandinaviji, isto je kao ih pustiti da se sama odgajaju. Zašto djecu ne učiti da je O. K. biti lažljivac, nasilnik, lopov? Ako je u redu biti transvestit, zašto ne bi bilo u redu biti i invalid? Zašto ne rezati zdravu nogu ili u školi ne hodati na štakama ili se voziti u invalidskim kolicima jer je to cool?

Sve ljude treba poštovati

Da se razumijemo: mrska mi je, upravo odvratna svaka diskriminacija. Nijedno ljudsko pravo ne smije se uskratiti osobama s invaliditetom, kao što ga se ne smije uskratiti ni transvestitima ili homoseksualcima. Sve te ljude treba poštivati u njihovom ljudskom dostojanstvu. No to ništa ne mijenja na stanju stvari. Još nisam čuo da bi netko uživao u tome što nema ruku ili nogu ili što mora hodati po ulici s bijelim štapom. Jedno je nešto tolerirati, a drugo poticati. Kad bi se svi ljudi počeli rađati bez udova, slijepi i gluhi, ljudska bi se vrsta teško održala. Kad bi svi postali homoseksualci, više je ne bi bilo.

Zagovornici rodne ideologije sebe zovu naprednjacima, a zapravo su nazadnjaci jer se nisu maknuli iz srednjega vijeka. Baš kao što čovjek toga mračnoga doba nije poznavao uzroke bolesti, pa ih je nalazio u vješticama, tako i zagovornik rodne ideologije ne razumije biologiju, pa onda ljudsku spolnost svodi na konvenciju, društvenu uvjetovanost. A iza svega toga krije se nedostatak prirodoslovnog, znanstvenog obrazovanja. Jer znanost se ne bavi – kako je još Platon govorio – mišljenjima i stavovima nego činjenicama. Ne možemo govoriti da nečega nema zato što bismo htjeli da toga ne bude. Ne možemo govoriti za one koji podržavaju obiteljske vrijednosti da su »nazadni« zato što mi zbog nerazvijenog spolnog identiteta takve vrijednosti ne možemo shvatiti, pa stoga ni prihvatiti. Ne može se nedostatak proglasiti društvenom normom. Zašto ne govoriti djeci kako ne treba učiti čitati jer ima i nepismenih?

Što da na kraju kažem? Mladi, radite djecu! A oni koji ne žele, ionako će izumrijeti. To je zakon prirodnog odabiranja, darvinizam na djelu.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni