Natječaji za dodjelu Nagrade Grada Zagreba i Zagrepčanka godine

Prošlogodišnja Zagrepčanka godine: Ljubica Matijević Vrsaljko

U subotu, 5. siječnja 2013. bit će objavljen Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Zagreba u Večernjem listu i Jutarnjem listu (rok za podnošenje prijedloga je do 25. siječnja 2013.). Podsjetimo, do 9. siječnja 2013. otvoren  je i Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine.

Svaka naša sugrađanka i sugrađanin može do tog roka prijaviti svoju kandidatkinju, ukoliko smatra da odgovara kriterijima propisanima natječajem:

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine

1. Nagrada Zagrepčanka godine dodjeljuje se građankama Grada Zagreba koje su svojim djelovanjem znatno pridonijele afirmaciji žena u društvu i u javnosti, afirmaciji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova te postigle prepoznatljive rezultate na podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarstvenog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

2. Kriteriji za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine su:

–              izniman doprinos u praktičnom i teorijskom radu na afirmaciji žena u društvu (javnom, političkom, kulturnom i gospodarskom);

–              posebno uspješno djelovanje na promociji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova u okviru ljudskih prava te senzibiliziranju javnosti za probleme koji su zapreka razvijanju solidarnosti i ravnopravnih odnosa spolova u svim segmentima života;

–              značajni rezultati u podizanju kvalitete života žena u Gradu Zagrebu s gospodarskog, socijalnog, humanitarnog i drugog stajališta.

3. Prijedlog za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine mogu podnijeti građani, udruge građana, gradski zastupnici, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik, gradska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe.

4. Prijedlog, odnosno kandidatura, za dodjelu Nagrade Zagrepčanka godine mora sadržavati:

– ime, prezime i adresu kandidatkinje;

– životopis;

– potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 6 mjeseci);

– obrazloženje prijedloga;

– raspoloživu dokumentaciju.

5. Rok za podnošenje prijedloga je do 9. siječnja 2013. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

6. Prijedlozi se podnose Odboru Gradske skupštine za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, u zatvorenoj omotnici s napomenom:

PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADE ZAGREPČANKA GODINE – NE OTVARAJ.”

 

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni