Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava za zapošljavanje invalida

Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava za zapošljavanje invalida

Javni natječaji bit će objavljeni u „Narodnim novinama“, te u dva dnevna lista, a rok za prijavu programa je 20 dana od objave

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje javne natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava za programe zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom.

Javni natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja te Javni natječaj za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama, prvi su javni pozivi takve vrste nakon uvođenja sustava kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom na temelju kojih će Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dodijeliti bespovratna sredstva poslodavcima, u ukupnom iznosu od 20 milijuna kuna, za programe zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Na natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja mogu aplicirati poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, dok na drugi natječaj programe mogu prijaviti zaštitne radionice kako bi ostvarile sredstva za otvaranje novih radnih mjesta ili održavanje postojeće zaposlenosti osoba s invaliditetom. Na svakom od ova dva natječaja bit će dodijeljeno po 10 milijuna kuna najboljim programima koji će obuhvatiti nabavu novih tehnologija, opreme, strojeva, adaptaciju poslovnih prostora ili edukaciju kadrova, sve u svrhu otvaranja novih radnih mjesta za osobe s invaliditetom ili zadržavanja postojećih, kako na otvorenom tržištu rada tako i u zaštitnim radionicama.

Podsjetimo, Zakonom od 01. 01. 2015. uvedena je obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom svim poslodavcima koji zapošljavaju najmanje 20 radnika i to po stopi od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Poslovni subjekti koji ne ispunjavaju propisanu kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na neki drugi od propisanih zamjenskih načina ispunjenja kvote, svoju obvezu ispunjavaju uplatom novčane naknade.

Upravo sredstva uplaćena po osnovi novčane naknade zbog neispunjenja kvotne obveze sada se vraćaju poslodavcima putem ovih natječaja. Na taj se način ispunjava zakonski utvrđena namjena novčane naknade i još jednom dokazuje da naknada nije novi bespotreban parafiskalni namet nego se koristi isključivo u svrhu poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, ističe se u priopćenju Zavoda.

Javni natječaji bit će kroz nekoliko dana objavljeni u „Narodnim novinama“, te u dva dnevna lista, a rok za prijavu programa je 20 dana od objave. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni