Natječaj za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije u turizmu

Natječaj za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije u turizmu

Korisnici županijske subvencije mogu biti subjekti malog gospodarstva, trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge koji su registrirani za ugostiteljsku i/ili turističku djelatnost sa sjedištem/prebivalištem na području Zagrebačke županije, a koji se prijavljuju na natječaje fondova Europske unije

Zagrebačka županija osigurala je 200.000 kuna za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za razvojne turističke objekte koji su prihvatljivi za financiranje iz fondova Europske unije, priopćeno je jučer iz Ureda župana. Natječaj za dodjelu spomenutih sredstava otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. studenog 2014. godine.

Korisnici županijske subvencije mogu biti subjekti malog gospodarstva, trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge koji su registrirani za ugostiteljsku i/ili turističku djelatnost sa sjedištem/prebivalištem na području Zagrebačke županije, a koji se prijavljuju na natječaje fondova Europske unije.

Prihvatljivi troškovi su izrada poslovnog plana/investicijske studije, studije izvodljivosti i projektno-tehničke dokumentacije. Maksimalni iznos županijske subvencije koju pojedini korisnik može ostvariti iznosi 75 posto ukupno prihvatljivih troškova projekata (bez PDV-a), a najviše do 50.000 kuna.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj, a tekst natječaja, upute za prijavitelje i prijavni obrasci nalaze se na web stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr

 pod rubrikom Natječaji, javni pozivi, Upravni odjel za gospodarstvo. Za više informacija korisnici se mogu obratiti i na broj telefona 01/6009-421 ili na e-mail adresu: a.zelic@zagrebacka-zupanija.hr. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni