Natječaj za dodjelu nagrade VAM

Natječaj za dodjelu nagrade VAM

Nagradom se naglašava važnost osobnog i pojedinačnog doprinosa kroz pomaganje ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima

Udruga Sve za nju raspisala je natječaj za dodjelu nagrade VAM za koju se može prijaviti bilo koja osoba koja je na neki način doprinijela borbi protiv raka dojke. Iz Udruge poručuju kako na ovaj način žele nagraditi osobe koje promiču borbu protiv raka dojke i pokazati kako svatko od nas na pojedinačnoj razini može doprinijeti borbi protiv te opake bolesti.

Nagrada VAM se dodjeljuje u spomen na jednu od osnivačica i prvu predsjednicu udruge doc.dr.sc. Vesnu Andrijević Matovac. Nagrada se dodjeljuje jednoj osobi, državljanki/državljanu Republike Hrvatske koja je tijekom 2016. godine svojim osobnim djelovanjem značajno pridonijela afirmaciji borbe protiv raka dojke u svojoj zajednici, afirmaciji prevencije ove zloćudne bolesti ili podizanju kvalitete života žena oboljelih od raka dojke u svojoj zajednici. Nagradom se naglašava važnost osobnog i pojedinačnog doprinosa kroz pomaganje ženama oboljelima od raka i njihovim obiteljima, te kroz podizanje svijesti o važnosti borbe protiv raka dojke u javnosti.

Kriteriji za dodjelu Nagrade VAM su:

  • izniman osobni doprinos u afirmaciji borbe protiv raka dojke, senzibiliziranju javnosti i podizanju svijesti o važnosti prevencije na lokalnoj ili nacionalnoj razini, ili
  • posebno uspješno djelovanje u neposrednom pružanju podrške ili organizaciji pružanja podrške ženama oboljelima od raka dojke ili njihovim obiteljima te senzibiliziranju javnosti za probleme koje susreću žene oboljele od raka dojke u svim segmentima života, ili
  • značajni rezultati u podizanju kvalitete života žena oboljelih od raka dojke s gospodarskog, psihosocijalnog, humanitarnog, znanstvenog ili drugog stajališta.

Prijedlog za dodjelu Nagrade VAM mogu podnositi državljani Republike Hrvatske, fizičke osobe, organizacije civilnog društva, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, stručna društva, vjerske zajednice i duge pravne osobe.

Prijedlog, odnosno kandidatura, za dodjelu Nagrade VAM-a mora sadržavati: ime, prezime i adresu kandidatkinje ili kandidata, kratki životopis (ako predlagatelj ima osnovne informacije, obrazloženje prijedloga, dokumentaciju u pisanom ili elektronskom obliku (ako je predlagatelj ima) i osnovne osobne podatke i kontakte predlagatelja (fizičke ili pravne osobe).

Prijedlog mora potpisati predlagatelj, ako je predlagatelj fizička osoba. Ako je podnositelj pravna osoba, prijedlog treba potpisati ovlaštena osoba. Ako se prijedlog šalje elektronskim putem, potpisani prijedlog treba biti skeniran. Rok za podnošenje prijedloga za Nagradu VAM za 2016. godinu je do 15. siječnja 2017. Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati. Izbor nagrađenog vrši Upravni odbor Udruge između pristiglih prijedloga koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva.

U slučaju da nema valjanih prijedloga koji udovoljavaju propozicijama Javnog poziva, Nagrada će se dodijeliti na temelju prijedloga Upravnog odbora Udruge. Prijedlog je potrebno poslati do 15. siječnja 2017. putem elektroničke i/ili redovne pošte na adresu: Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Sve za nju, Kneza Mislava 10, 10 000 Zagreb, odnosno na info@svezanju.hr. Na koverti i/ili naslovu e-mail-a treba naznačiti „ Nagrada VAM za 2016.“

O datumu i mjestu svečane dodjele Nagrade VAM za 2016. Udruga će obavijestiti javnost putem svojih medija. Nagrada se sastoji od statue koja ostaje u trajnom vlasništvu nagrađenog i novčanog dijela. (zg-m)