Naše tlo je naše blago

Naše tlo je naše blago

Svjetska organizacija za poljoprivredu (FAO) procjenjuje da je trećina globalnog tla degradirana radi erozije, zbijanja tla, izgradnje, salinizacije, osiromašenja organskim i hranjivim tvarima, zakiseljenjem, onečišćenjem i drugim procesima

Tlo kao neobnovljiv resurs izuzetno je bitno za opstanak čovječanstva. Nezamjenjivi su doprinosi tla u proizvodnji hrane, održavanju kvalitete voda, energetskoj sigurnosti, ublažavanju procesa smanjenja biološke raznolikosti te ublažavanju utjecaja klimatskih promjena. Tla su od iznimne važnosti za ekosustav i povećavaju otpornost prema poplavama i sušama, no još uvijek ne pridajemo dovoljno pažnje ovom značajnom resursu u kojem se nalazi četvrtina bioraznolikosti na Zemlji. Povodom Međunarodnog dana tla koji se održava u subotu 5. prosinca Zelena akcija i njezini partneri žele ukazati na podršku održivim praksama koje čuvaju tlo i biološku raznolikost.

Svjetska organizacija za poljoprivredu (FAO) procjenjuje da je trećina globalnog tla degradirana radi erozije, zbijanja tla, izgradnje, salinizacije, osiromašenja organskim i hranjivim tvarima, zakiseljenjem, onečišćenjem i drugim procesima uzrokovanih neodgovarajućim i neodrživim načinima upravljanja tlom, a čak dva hektara tla dnevno nestaje pod pritiskom urbanizacije. Zbog tih je razloga UN 2015. godinu proglasio Međunarodnom godinom tla koja završava 05.12.2015. – Međunarodnim danom posvećenom tlu.

Zelena akcija i Brodsko ekološko društvo-BED godinama prate problem zajedničkog korištenja poljoprivrednog zemljišta u RH. Na području uz rijeku Savu ti su poplavni pašnjaci i jedni od mjesta najveće bioraznolikosti i očuvanja kulturne tradicije ekstenzivnog pašarenja. Tijekom vremena, zbog specifičnih prirodnih uvjeta na takvim poplavnim pašnjacima rijeke Save razvile su se izvorne pasmine životinja prilagođene da prežive na navedenim područjima. Ujedno je tradicionalni način poljoprivrede i ispaše oblikovao krajobraz te se na tim područjima razvila velika biološka raznolikost, zbog čega su danas zaštićeni temeljem Zakona o zaštiti prirode, ali i europske ekološke mreže Natura 2000.

Poplave kao prirodna baština

Stoga su se svi partneri kroz projekt Sava kultura Natura zalagali da zajednički pašnjaci ostanu prvenstveno na korištenje lokalnom stanovništvu i ekstenzivnom načinu ispaše stoke koja je prilagođena uvjetima života u poplavnim pašnjacima i prirodnim retencijama. Onni su ustvrdili kako su upravo prirodne retencije dokaz da prirodne, očuvane rijeke i njihove poplave nisu štetne, nego da predstavljaju izuzetnu prirodnu baštinu. Prirodne retencije, prema njima, su izuzetno važne i za pročišćavanje voda i očuvanje kvalitete podzemnih voda. Tu gdje su ljudi naviknuti živjeti uz ritam prirode uz sve teškoće koje to donosi nalaze se retencije – mjesta koja primajući višak vode u poplavama smanjuju rizike i štete od poplava do kojih može doći nizvodno, posebice u gradovima. Zato se zajedno zalažu za očuvanje takvih praksi i predjela koji pružaju mnoge ekološke i ekonomske usluge ostatku stanovništva.

‘Sava kultura NATURA’ projekt je koji se provodi u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, a sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nositelj projekta Sava kultura Natura je Zelena akcija iz Zagreba uz partnere – Brodsko ekološko društvo-BED, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Brodsko-posavske županije Natura Slavonica, Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije Zeleni prsten i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni