Nakon 21 godine ukinuto financiranje “Zelenog telefona”

Nakon 21 godine ukinuto financiranje “Zelenog telefona”

“Zbog toga ukidanje financiranja ‘Zelenog telefona’ ne možemo promatrati drugačije nego kao oblik osvete ili pritiska na ‘Zeleni telefon’ i Zelenu akciju”, ustvrdio je Ivčić

Grad Zagreb je nakon 21 godine prestao financirati “Zeleni telefon”, projekt Zelene akcije koji godišnje obradi oko 1200 prijava građana o različitim oblicima devastacije okoliša, rečeno je na današnjoj konferenciji za mnovinare Zelene akcije. Članovi ove najveće hrvatske udruge za zaštitu okoliša smatraju takav potez oblikom osvete ili pritiska gradonačelnika Milana Bandića, jer, kako kažu, često ukazuju na manipulacije u sustavu prostornog planiranja i zaštite okoliša u Zagrebu i konfrontiraju se s gradonačelnikovom politikom.

»Grad je 21 godinu kontinuirano pružao financijsku podršku ‘Zelenom telefonu’, a u zadnjih nekoliko godina davao je po 150.000 kuna, međutim tijekom cijele prošle godine nismo dobili ni kune«, izjavio je predsjednik Zelene akcije Bernard Ivčić.

Istaknuo je da “Zeleni telefon” godišnje primi i obradi oko 1200 prijava građana vezanih uz različite oblike devastacije okoliša, a rješavajući te slučajeve često propituje, kritizira i pokušava utjecati na negativne postupke Gradske uprave vezane uz gospodarenje otpadom, zaštitu zelenila, prenamjenu zemljišta i sl.

Grad je natječaj za dobivanje financijske podrške za 2015. raspisao tijekom ljeta, a Zelena akcija prijavila je financiranje “Zelenog telefona” odmah u rujnu. No, cijelu prošlu godinu nisu dobili ni kune, a čekali su do samog isteka 2015. jer se znalo dogoditi da financijsku podršku za tekuću godinu dobiju na Staru godinu.

“Zbog toga ukidanje financiranja ‘Zelenog telefona’ ne možemo promatrati drugačije nego kao oblik osvete ili pritiska na ‘Zeleni telefon’ i Zelenu akciju”, ustvrdio je Ivčić.

Osim što je “Zeleni telefon” u posljednje 23 godine obradio više od 23.325 prijava, njegov rad je prepoznat i na međunarodnoj razini, jer se ovaj sustav usluge građanima kopira kao primjer dobre prakse i u drugim gradovima Hrvatske te zemljama u regiji, napominju aktivisti.

»Kako bi se osigurao kvalitetan nastavak rada ‘Zelenog telefona’ u interesu građana, tražimo od Gradske uprave da isplati sredstva predviđena proračunom za 2015. te da osigura nastavak njegova financiranja na način koji neće biti podložan samovolji gradonačelnika ili bilo koje institucije čiji rad propitujemo«, poručili su iz Zelene akcije. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni