Najjači stav za odabir zdrav

Najjači stav za odabir zdrav

Kroz projekt se vršila dramska edukacija za vršnjake edukatore, tako da je 30-ero djece i mladih vršnjaka edukatora osposobljeno za kreiranje dramskih scena na temu samozaštitnog ponašanja u rizičnim okolnostima odrastanja i rizičnim socijalnim okruženjima, a 30 mladih u dobi od 19 do 25 godina osposobljeno je za izvođenje preventivnih radionica za djecu i mlade.

Udruga Ambidekster klub uspješno privodi kraju preventivni program pod nazivom „Najjači stav za odabir zdrav“. Riječ je o programu koji je usmjeren na prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja kod mladih.

Ciljevi projekata bili su doprinos ranom otkrivanju konzumenata droga i alkohola te omogućiti dostupnost stručne pomoći i potpore djeci i obiteljima u prevenciji njihovog rizičnog ponašanja. Važno je učinkovito informiranje i savjetovanje roditelja u području prevencije ovisnosti u mladih, ali i razvijanje zdravih stilova života u populaciji mladih.

Kroz projekt se vršila dramska edukacija za vršnjake edukatore, tako da je 30-ero djece i mladih vršnjaka edukatora osposobljeno za kreiranje dramskih scena na temu samozaštitnog ponašanja u rizičnim okolnostima odrastanja i rizičnim socijalnim okruženjima, a 30 mladih u dobi od 19 do 25 godina osposobljeno je za izvođenje preventivnih radionica za djecu i mlade. Udruga Ambidekster klub je uspijela informirati oko 600 djece i mladih o potrebi za samozaštitinim ponašanjem i odolijevanju pritisku vršnjaka. Dobri rezultati ovog projekta ogledaju se i u činjenici kako 50-ak mladih i oko 80 članova njihovih obitelji koristi usluge savjetovališta u zajednici.

(zg-magazin)