“Nađena”

“Nađena”

draga
gledam kroz prozore
brojeći zvijezde
idem od prozora do prozora
među zvijezdama sam te tražio
našao
našao
našao
pa ne nalaze se
suzvjezdice baš svaku noć
ili ti draga
koja si usnula u mom krilu
misliš
drugačije

Damir Žubčić

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni