Nacrt Zakona o koncesijama otvara mogućnost privatizacije voda

Nacrt Zakona o koncesijama otvara mogućnost privatizacije voda

Iskustva zemalja koje su provele privatizaciju vodnih usluga jasno pokazuju da privatizacija nije pružila željena ulaganja niti porast kvalitete usluge, već je dovela do rasta cijena i preusmjerila novac građana u profit vodnih korporacija

Javno savjetovanje o nactu novog Zakona o koncesijama završilo je u četvrtak, a Zelena akcija uputila je svoje komentare s ciljem njegova poboljšanja. Dvije su temeljne stvari koje smatraju problematičnima:

– U Nacrtu zakona uklanjaju se neke od prepreka privatizaciji vodnih usluga;

– Zakon ne uzima u obzir na adekvatan način kumulativni utjecaj izmjena koncesijskog odnosa nakon odabira koncesionara te je pPotrebna je određena sloboda interveniranja u koncesijski odnos i nakon potpisivanja koncesijskog ugovora.

U Zeleno akciji ističu kako Zakon o vodama jasno određuje da “Voda nije komercijalni proizvod kao neki drugi proizvodi, nego je naslijeđe koje treba čuvati, štititi i mudro i racionalno koristiti”, dok je u Nacrtu zakona o koncesijama navedeno da se njegove odredbe ne odnose na koncesije za vodne usluge. Iz toga bi se moglo zaključiti da je koncesioniranje vodnih usluga predviđeno kao mogućnost koja će se urediti posebnim zakonima.

»Podsjećamo da je politički konsenzus iznesen u predizbornoj kampanji od strane svih paralmentarnih stranaka protivljenje privatizaciji voda. Takav su stav iznosile i stranke koje trenutno sudjeluju u vlasti. Pitanje privatizacije vode usko je povezano s odgovorom na pitanje: Tko isporučuje uslugu? Isporuka vode može biti organizirana javno ili privatno, odnosno u različitim kombinacijama i omjerima privatnog i javnog«, navode u Zelenoj akciji te dodaju kako se to u praksi najčešće provodi koncesioniranjem vodnih usluga.

No iskustva zemalja koje su provele privatizaciju vodnih usluga jasno pokazuju da privatizacija nije pružila željena ulaganja niti porast kvalitete usluge, već je dovela do rasta cijena i preusmjerila novac građana u profit vodnih korporacija. Dostupnost, kvaliteta i pokrivenost uslugom, pogotovo za stanovništvo slabije kupovne moći nije se povećala, a u nekim slučajevima se i smanjila. »Nakon dvadesetak godina privatizacijske euforije, sve više europskih, ali i američkih, afričkih i azijskih zemalja ponovo dolazi do zaključka starog više od stoljeća- vodne usluge najbolje je organizirati bez sudjelovanja privatnog sektora. Zadnjih je godina primjetan trend prekida koncesijskih ugovora s privatnim poduzećima tj. rekomunalizacija usluga vodoopskrbe i odvodnje«, napominju.

»Pozivamo stoga na ostanak pri načelu javnog pružanja vodnih usluga koje je implemenitrano u Nacrtu Zakona o vodnim uslugama koji je prošao postupak javne rasprave te se očekuje njegovo upućivanje u zakonodavni postupak«, apeliraju u Zelenoj akciji.

U Zelenoj akciji smatraju da je potrebna zadržati određenu sloboda interveniranja u koncesijski odnos i nakon potpisivanja koncesijskog ugovora definiranjem dozvoljenih radnji radi stvaranja mehanizma zaštite. Naime, u protivnom kumulativni utjecaj izmjena koncesijskog odnosa nakon odabira koncesionara može u konačnici rezultirati sasvim drugim i drugačijim pravnim poslom od onoga koji je prošao proceduru javnog natječaja i kontrolu koja je s njim povezana, zaključuju aktivisti. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni