Na zagrebačkim prometnicama lani poginule 44 osobe

Na zagrebačkim prometnicama lani poginule 44 osobe

Podržana je i inicijativa izrade Kataloga za turiste Dobrodošli u Zagreb (Welcome to Zagreb) koja će na jednostavan informirati turiste o urbanoj sigurnosti u našem gradu

Na sjednici Vijeća za prevenciju Grada Zagreba održanoj u četvrtak u Gradskoj upravi pod predsjedanjem gradonačelnika Milana Bandića razmotren je Nacrt prijedloga odluke o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštenu razinu buke. Dogovoreno je da će se održati zasebna tematska sjednica posvećena problematici, nakon što Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj obradi sve pristigle prijedloge i primjedbe. To će se učiniti prije nego što Prijedloga odluke bude proslijeđen Gradskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Inače, Nacrt je u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke i Zakonom o zaštiti okoliša, pripremio Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj. Dokument je izrađen na temelju rezultata stručnih elaborata u okviru čega su izrađeni prostorno-planska analiza i model širenja buke u prostoru za pojedine lokacije u gradu o čemu su se očitovala gradska tijela i službe koje organiziraju, odobravaju i nadziru javne priredbe u gradu.

Na dnevnom redu bilo je i Izvješće Radne skupine za sigurnost cestovnog prometa za 2015., osnovane prije dvije godine zbog sustavnog praćenja i analize stanja sigurnosti, u kojem je istaknuto što je sve prošle godine napravljeno s ciljem poboljšanja stanja sigurnosti u cestovnome prometu. U 2015. na cestama Zagreba su poginule 44 osobe, što je mnogo manje negoli prijašnjih godina te je dogovoreno da će se neuralgične pješačke točke sanirati u što kraćem roku.

Nadalje, Vijeće je podržalo prijedlog izrade Letka sa savjetima za građane o samozaštitnome ponašanju – sprečavanju provale u domove, koji će Zagrebački holding prije ljeta dostaviti građanima uz račune.

Podržana je i inicijativa izrade Kataloga za turiste Dobrodošli u Zagreb (Welcome to Zagreb) koja će na jednostavan informirati turiste o urbanoj sigurnosti u našem gradu. (zg-m)