Na Sljemenu pokrenut radiokomunikacijski centar za civilnu zaštitu

Na Sljemenu pokrenut radiokomunikacijski centar za civilnu zaštitu

U slučaju katastrofalnog scenarija, sve hitne službe i operativne snage moraju se međusobno komunikacijski povezati tako da su važne informacije dostupne svima koji je trebaju

Projekt Razvoj komunikacijskog sustava za hitne situacije Grada Zagreba, pokrenut je 2010. godine od strane Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, a sastavni je dio Razvojne strategije Grada Zagreba do 2020 godine. Tijekom pripreme projekta Ured je uočio potrebu uspostave jedinstvenog komunikacijskog sustava svih hitnih i operativnih službi civilne zaštite, kao i alternativnih sustava koji će moći funkcionirati u slučajevima katastrofalnog scenarija, kada dođe do pada ili opterećenja postojećih komunikacijskih sustava, te na taj način uspostavljanja sigurne komunikacije.

Razgovorom s radio amaterom na Sljemenu gradonačelnik Milan Bandić u petak je pustio u rad radiokomunikacijski centar putem kojeg se sve hitne službe i operativne snage mogu međusobno komunikacijski povezati u slučaju katastrofalnog scenarija, tako da su važne informacije dostupne svima koji je trebaju.

Lokacija Doma Crvenog križa na Sljemenu omogućava idealno pokrivanje planiranog frekvencijskog opsega na područja Grada Zagreba, Zagrebačke županije i šire, te neovisnost o gradskoj infrastrukturi.

Sustav veza civilne zaštite odvija se na radioamaterskim frekvencijama putem postojećih uređaja, a njegovu bazu čine članovi Zagrebačkog radioamaterskog saveza. Zagreb je trenutno jedini grad u Hrvatskoj koji na ovakav način ima riješenu komunikaciju u kriznim situacijama.

Ured za upravljanje u hitni situacijama je u suradnji sa Zagrebačkim radioamaterskim savezom pripremio plan veza te su dogovorene glavne i alternativne frekvencije za krizne situacije koje su dio Plana zaštite i spašavanja.

Uspostava takvoga komunikacijskog centra također je preduvjet za daljnji razvoj sustava veza civilne zaštite Grada Zagreba, te instaliranje potrebne komunikacijske opreme koja će biti nabavljena i raspoređena po Vijećima gradskih četvrti i na ostalim planiranim komunikacijskim točkama u Gradu Zagrebu. (zagreb.hr/zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni