Na Ksaveru postavljeni novi smjerokazi

Na Ksaveru postavljeni novi smjerokazi

(Foto: HSLS Grada zagreba)

Od kako je izgrađen kompleks Ksaver koji sačinjava više od 200 kućnih brojeva nije posjedovao adekvatnu prostornu evidenciju smjerokaza koji bi svakoga namjernika uputili gdje  je ciljana adresa. Riječ je o prostoru površine 35.000m2 na sedam kaskada.

Taj nedostatak je svaku osobu, a posebice onu koja živi sama, u slučaju hitne potrebe izlagao riziku izostanka adekvatne hitne pomoći ako ta ista osoba nije pri punoj svijesti da navodi djelatnike hitnih službi kroz labirint do svoje adrese.

»Kućni brojevi postavljeni su poprilično čudnom logikom te su dostave i hitne intervencije otežani zbog ovog pravog labirinta 200-ak kućnih brojeva koji otežavaju orijentaciju svim stanarima kao i korisnicima prostora«, upozorio je čelnik zagrebačkog HSLS-a Darko Klasić.

Stoga je na inicijativu članova ogranka HSLS-a Gornji grad organizirana izrada plana i pokrenut projekt adekvatne prostorne evidencije kompleksa Ksaver.

U planu cjelokupna evidencija kompleksa Ksaver

»Prva faza je uspješno realizirana u suradnji s Gradskim uredom za katastar i geodetske poslove, Odsjek za prostornu evidenciju. Koji je iznašao sredstava da se izradi i montira dio smjerokaza koji upućuju one koji kompleksu pristupaju iz Mlinarske ulice i Jurjevske ulice gdje se po etažama nalaze koji rasponi kućnih brojeva«, ističe Klasić.

Dodaje kako članovi HSLS-a nisu bili potaknuti izgubljenim dostavljačima ili promašenim sastancima u Ministarstvu zdravstva, iako su i oni dobar razlog, već brigom o starijim sugrađanima u osami do kojih hitne službe nisu znale doći, ako ih oni sami u samom trenutku borbe za život ne bi navodili k sebi.

Klasić napominje da je ovo samo početak akcije. Cilj je da se iduće godine provede plan i realizira adekvatna prostorna evidencija kompleksa Ksaver kako bi svatko bio siguran da će biti pronađen, bilo da mu žuri netko s online naručenim ručkom ili da mu spasi život! (ZG-mag)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni